Zajęcia baletowe

MUZYCZNY DOMEK
zaprasza dzieci w wieku od około 4 do 8 roku życia na ZAJĘCIA BALETOWEPierwsze zajęcia 12 września 2016 r.

Prowadząca: Agnieszka Chejak, absolwentka Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie

Karnet za zajęcia 40-minutowe - 100 zł/miesiąc (za 4 zajęcia), 30 minutowe - 90 zł/miesiąc (za 4 zajęcia).

Poniedziałki:
16.00 - 16.40 - grupa początkująca
16.45 - 17.25 - grupa zaawansowana
Czwartki:
15.30 - 16.00 - grupa początkująca
16.05 - 16.45 - grupa średnio zaawansowana
w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2

muzycznydomek.pl

W zależności od wieku, sprawności ruchowej oraz potrzeb, dzieci poznają w odpowiednim stopniu zaawansowania poszczególne elementy tej sztuki. Ćwiczenia z tańca klasycznego (baletu) wykonywane są w pozycjach stojących, siedzących oraz leżących. Pomaga to skorygować niedociągnięcia fizyczne, m. in. wady postawy, koślawość stóp itp. Balet zwiększa poczucie świadomości własnego ciała, miękkość ruchów, utrzymanie równowagi w obrotach i pozach baletowych, poprawę skoczności i pokonywania przestrzeni, wyrabia elastyczność poprzez rozciąganie poszczególnych grup mięśni.
Głównym celem jest rozwijanie zdolności muzycznych i ruchowych dziecka, poprawa jego sprawności, nauka prostych kroków baletowych, podstawowych pozycji rąk i nóg oraz póz baletowych.
Szczegółowe cele dydaktyczne i wychowawcze:
Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka
Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości
Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się
Kształtowanie poczucia rytmu
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej
Kształtowanie wyczucia tempa i dynamiki
Rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej
Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi
Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu
Rozwijanie umiejętności tanecznych

Instruktor: Agnieszka Chejak
W wieku 9lat zaczęła uczęszczać do studium baletowego na zajęcia baletu i akrobatyki. Rok później dostała się do Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, gdzie doskonaliła swoje umiejętności z różnych technik tanecznych:
Taniec klasyczny (balet),
Taniec współczesny,
Taniec ludowy i charakterystyczny,
Taniec historyczny.
Praktykę zdobyła tańcząc na deskach Teatru Wielkiego w operze dla dzieci pt. „Pan Marimba", w której zatańczyła główną rolę w wieku 13lat oraz w baletach min:
Dziadek do Orzechów
Don Giovani
Śpiąca Królewna
Pan Marimba (inne postacie)
Była tancerką Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka.
Prowadzi zajęcia z tańca nowoczesnego, baletu oraz zajęcia muzyczno-ruchowe.W tym tygodniu polecamy