Warsztaty plast. dla dzieci

Instruktor artysta plastyk Andrzej Ziomek
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz.15:00-16:30 i godz.17:00-18:30;
piątki w godz.15:00-16:30 i godz.17:00-18:30
Grupy min. 7 osób

Instruktor artysta plastyk Kinga Pawełska
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6-8 lat
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:30-16:45
Grupy min. 7 osób


Instruktor artysta plastyk Jolanta Caban
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-9 lat
Zajęcia odbywają się w niedziele w godz. 12:30-14:00
Grupy min. 7 osób

Zajęcia dla dzieci trwają 1 godzinę i 30 minut. Spotkania raz w tygodniu.
Koszt uczestnictwa: 210 zł. za 3 miesiące (18h).
Koszt materiałów (zbiórka u instruktora): 40 zł. za 3 miesiące.


Na zajęciach dzieci poznają różne techniki malarskie ( akwarela, gwasz, tempera, akryl), rysunkowe (tusz i piórko, węgiel, grafit),łączone (kolaż, frotaż, asamblaż) oraz dekoracyjne (np.malarstwo z użyciem wosku). Przedmiotem rozwoju będzie twórcza wyobraźnia dzieci i możliwość jej urzeczywistniania w różnych technikach plastycznych. W oparciu o zadania plastyczne i tematy opisowe (literackie) będziemy doskonalić umiejętności manualne i sposoby realizacji dziecięcych pomysłów. Jak co roku będziemy brać udział w ciekawych konkursach, przygotowywać wystawy prac i najważniejsze: dobrze się bawić w atmosferze radości i akceptacji.


Program zajęć plastycznych:


1. Cele zajęć:

-stwarzanie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych w ramach określonych tematem oraz wybraną techniką plastyczną
-rozwój wyobraźni plastycznej czyli umiejętności kreatywnej realizacji tematu
( zdolność dostrzegania i praktycznego przetwarzania bogactwa form natury a także wynikającego z samego procesu tworzenia)
-kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia
Cele edukacyjne w zakresie wiadomości:
-zapoznanie uczestnika zajęć z wybranymi dziełami plastycznymi twórców polskich
i zagranicznych i związanymi z tym różnorodnymi technikami

Cele edukacyjne w zakresie umiejętności:
-rozwijanie sprawności warsztatowej w zakresie wybranych technik malarskich, rysunkowych i przestrzennych (papier-mache)
-kształtowanie wyobraźni plastycznej (umiejętność zrealizowania pomysłu w danej technice)
-doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej
-rozbudzanie ciekawości poznawczej
Cele edukacyjne w zakresie wartości postaw i poglądów
-kształcenie tolerancji wobec innych
-zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec pracy innych
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy własnej i zespołowej
-dbanie o estetykę otoczenia

2. Formy i metody pracy
-zajęcia praktyczne w grupach
-udział w konkursach plastycznych

3. Techniki plastyczne
-malarstwo (farby temperowe, akrylowe, akwarelowe, obrazy na płótnie, papierze, kartonie)
-rysunek (kredki, ołówki, pastele, piórko i tusz, tusze kolorowe, rysunek pędzlem)
-kolaż, frotaż, papieroplastyka, asamblaż, monotypia, techniki łączone

4. Tematyka zajęć
-postać ; figura człowieka realizowana w różnych technikach malarskich, rysunkowych i przestrzennych
-zwierzę; figury różnych zwierząt realizowane w różnych technikach malarskich, rysunkowych i przestrzennych
-kompozycja malarska i rysunkowa; nauka kompozycji na podstawie podanych tematów opisowych ( np. orkiestra, miasto dniem i nocą, balet, planeta Małego Księcia, podróż do egzotycznego kraju itp.)
-interpretacja kompozycji malarskiej; praktyczne przybliżenie zagadnień związanych z kompozycją i kolorem
-twórczy kalejdoskop; tworzenie okolicznościowych kartek związanych z upływającym rokiem ( Boże Narodzenie, Wielkanoc )
-rysunek i malarstwo z natury; komponowanie na płaszczyźnie w oparciu o to co widzialne ( martwa natura, postać człowieka)
-tworzenie ilustracji do wybranych tekstów literackich
-tematy związane z wybranymi konkursami plastycznymi (2-3 razy w ciągu roku)W tym tygodniu polecamy