Kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych


Wpłatę za kurs (1 lub 2 semestr) trzeba w całości uregulować przed pierwszymi zajęciami.

Uczestnicy kursu zapewniają podręczniki we własnym zakresie.

Zapisy: wypełnioną kartę zgłoszenia wysyłają Państwo na adres zapisy@cpk.art.pl


Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki.
Grupy maksymalnie 10 - osobowe.

Zajęcia prowadzi lektor: dr Denny Babor - nativespeaker.

Planowane grupy:

dla młodziezy i dorosłych:

17.00-17.50-A2 / Pre-Intermediate
18.00-18.50-B1 / Intermediate
19.00-19.50-B2/C1 / Advanced
20.00-20.50-B2/C1 / Advanced

 

1 semestr - 2 października - spotkanie testowe


Październik: 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Listopad: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Grudzień: 4, 6, 11, 13, 18, 20

Styczeń: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24

1 semestr - 580 zł. (29 spotkań)


Przerwa - Ferie Zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019r.


2 semestr

Luty: 12, 14, 19, 21, 26, 28

Marzec: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Kwiecień: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Maj: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Czerwiec: 4, 6, 11, 13, 18, 25, 27

2 semestr - 760 zł. (38 spotkań)

 

 

 

 

 

 

A2 / Pre-Intermediate / ( słabo zaawansowany - Grupa słabo zaawansowany dla młodzieży i dorosłych - wiek, w którym rozpoczynasz naukę języka nie odgrywa dla nas żadnej roli. Mała grupa i panująca w niej atmosfera pozwala, aby bez skrępowania poznawać tajniki języka angielskiego, tak słownictwo, jak i gramatykę. Stawiamy na praktyczną znajomość języka, tzn. dążymy, abyś po angielsku mógł się porozumieć w każdej sytuacji życiowej.

 

B1 / Intermediate - Grupa średniozaawansowana - dla młodzieży i dorosłych - przeprowadzany jest do niej test wstępny w celu zweryfikowania poziomu zaawansowania. Praca w małej grupie gwarantuje dostosowanie tempa nauki do oczekiwań i możliwości słuchaczy. Stawiamy na praktyczną znajomość języka, zakładając, że ok. 80 % czasu zajęć poświęcamy na mówienie i przełamywanie barier językowych.

B2 / Upper-Intermediate / C1 / Advanced - Grupa zaawansowana + konwersacje - dla młodzieży i dorosłych. W tej grupie, oczywiście po angielsku, rozmawiamy na różne tematy dotyczące życia: sport, polityka, nasze sprawy codzienne, szkoła, praca, życie kulturalne, itd., itp. „Szlifujemy" poprawną wymowę oraz wzbogacamy nasze słownictwo. Mówienie zajmuje nam 100 % czasu zajęć. Dzięki miłej i przyjaznej atmosferze przełamujemy wszelkie opory i tkwiące w nas bariery związane z używaniem języka.


dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 18 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy