Kurs języka angielskiego dla najmłodszych

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT!

Angielski dla najmłodszych. Nauka słówek i zwrotów przez zabawę, piosenki i scenki z wykorzystaniem multimediów.
Lektor dr Denny Babor - nativespeaker z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu, aktualnie także w jednym z południowo-praskich przedszkoli.

Małe grupy: maksymalnie 6 osób.


Spotkania we wtorki i czwartki

1 grupa w godz. 15.00-15.30

2 grupa w godz. 15.40-16.10

3 grupa w godz. 16.20-16.50

Październik: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 - 90 zł.

Listopad: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 - 80 zł.

Grudzień: 4, 6, 11, 13, 18, 20 - 60 zł.

Styczeń: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 - 70 zł.

Przerwa - Ferie Zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019r.

Luty: 12, 14, 19, 21, 26, 28 - 60 zł.

Marzec: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - 80 zł.

Kwiecień: 2, 4, 9, 11, 16, 18, bez terminu 23, 25, 30 - 80 zł.

Maj: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - 80 zł.

Czerwiec: 4, 6, 11, 13, 18, 25, 27- 70 zł.


zapisy@cpk.art.pl 22 277 08 04dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 18 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy