Kurs języka angielskiego dla najmłodszych

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT!

Spotkania we wtorki i czwartki w godz. 14.20-14.50 (1 grupa); 15.00-15.30 (2 grupa).

Angielski dla najmłodszych. Nauka słówek i zwrotów przez zabawę, piosenki i scenki. Miła atmosfera nauki z wykorzystaniem multimediów.
Lektor dr Denny Babor - nativespeaker z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu, aktualnie także w jednym z południowo-praskich przedszkoli.


Spotkania trwające 30 minut.

Małe grupy: maksymalnie 6 osób.


Październik: 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 - 8 sporkań - 80 zł.

Listopad: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 30 - 8 spotkań - 80 zł.

Grudzień: 5, 7, 12, 14 - 4 spotkania - 40 zł.

Styczeń: 2, 4, 9, 11 - 4 spotkania - 40 zł.

Przerwa - Ferie Zimowe 15-28 stycznia

Luty: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 - 8 spotkań - 80 zł.

Marzec: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 - 9 spotkań - 90 zł.

Kwiecień: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 27 - 8 spotkań - 80 zł.

Maj: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 - 7 spotkań - 70 zł.

Czerwiec: 5, 7, 12, 14, 19, 21 - 6 spotkań - 60 zł.

 

 


zapisy@cpk.art.pl 22 277 08 04dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 18 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy