Prac. rysunku

Instruktor: artysta plastyk Irena Zawało

Program pracowni:
-Podstawowe zasady kompozycji. Przedstawienie bryły na płaszczyźnie.
-Rysowanie brył podstawowych.
-Rysowanie martwej natury.
-Rysowanie draperii (tkanin).
-Rysowanie (szkice i studium) postaci ludzkiej - model.
-Rysowanie (szkice, studium) twarzy, głowy -portret z modelu. Zapoznanie z anatomią plastyczną człowieka.
-Szkicowanie zwierząt.
-Rysowanie z pamięci.
-Studium rysunków starych mistrzów, ew. kopiowanie.
-Kształtowanie bryły na płaszczyźnie przy pomocy modelunku światłocieniem i wartościowanie światłocieniowego.
-Przedstawienie faktury przedmiotów za pomocą kreski.
-Szkicowanie w plenerze: krajobraz miejski, krajobraz wiejski. Zapoznanie z zasadami perspektywy zbieżnej: a) równoległej, b) ukośnej, c) linearnej, d)powietrznej.
-Wykonanie prac przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów:
Ołówek, węgiel, sangina, kreda, piórka, tusz, patyki, flamastry, inne. Papier biały, szary, kolorowy.


Zajęcia trwają 3 godziny. Spotkania raz w tygodniu.
Koszt uczestncitwa: 300 zł. za 3 miesiące (36 h).
Materiały we własnym zakresie.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 10.00-13.00.
Grupy min. 7 osób


W tym tygodniu polecamy