Kurs języka niemieckiego


Kurs języka niemieckiego odbywa się w małych grupach.
Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach:

• 16.30 - 18.00 (2 x 50 min.) - poziom A1
• 18.15 - 19.45 (2 x 50 min.) - poziomi A2

1 semestr

Październik: 1, 8, 15, 22, 29

Listopad: 5, 12, 19, 26

Grudzień: 3, 10, 17

Styczeń: 7, 14, 21

Opłata: 300 zł.


Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019r.


2 semestr

Luty: 11, 18, 25

Marzec: 4, 11, 18, 25

Kwiecień: 1, 8, 15, 29

Maj: 6, 13, 20, 27

Czerwiec: 3, 10, 17, 24

Opłata: 380 zł.


Pojedyncze zajęcia trwają: 90 minut - 1 h 30 minut.

Opłata wynosi - 20 zł. za zajęcia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłąć na adres zapisy@cpk.art.pl

Dla nowych kandydatów do grup przewidziany jest na pierwszych zajęciach krótki test gramatyczno-leksykalny i rozmowa kwalifikacyjna w celu przydzielenia do grupy o odpowiednim dla nich poziomie językowym. 

Program kursu opracowany został na podstawie nowoczesnego, multimedialnego podręcznika
"Studio d" (wydawnictwo Cornelsen). Podręcznik ten zawiera dialogi (również online), teksty opisowe oraz połączony z nimi praktyczny materiał gramatyczny.
W czasie kursu uczestnicy ćwiczyć będą wszystkie sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Uczyć się zatem będą porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Cichocka - filolog germanista, wieloletni wykładowca wyższych uczelni m.in. SGH, WSGHiT, Uniwersytetu SWPS.


W tym tygodniu polecamy