Kurs języka niemieckiego


Grupy:

spotkania w poniedziałki w godzinach:

• 18.00 - 19.40 (2x 50 min.) - grupa o poziomie A2.


1 semestr

Październik: 9, 16, 23, 30

Listopad: 6, 13, 20, 27

Grudzień: 4, 11

Styczeń: 8, /Ferie Zimowe/ 29

Opłata: 240 zł.


2 semestr

Luty: 5, 12, 19, 26

Marzec: 5, 12, 19, 26

Kwiecień: 9, 16, 23, 30

Maj: 7, 14, 21, 28

Czerwiec: 4, 11, 18

Opłata: 380 zł.


Pojedyncze zajęcia trwają: 100 minut - 1 h 40 minut.

Opłata wynosi - 20 zł. za zajęcia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłąć na adres zapisy@cpk.art.pl

Dla nowych kandydatów do grup przewidziany jest na pierwszych zajęciach krótki test gramatyczno-leksykalny i rozmowa kwalifikacyjna w celu przydzielenia do grupy o odpowiednim dla nich poziomie językowym. 

Program kursu opracowany został na podstawie nowoczesnego, multimedialnego podręcznika
„ Studio d" (wydawnictwo Cornelsen). Podręcznik ten zawiera dialogi (również online), teksty opisowe oraz połączony z nimi praktyczny materiał gramatyczny.
W czasie kursu uczestnicy ćwiczyć będą wszystkie sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Uczyć się zatem będą porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Cichocka - filolog germanista, wieloletni wykładowca wyższych uczelni m.in. SGH, WSGHiT, Uniwersytetu SWPS.


W tym tygodniu polecamy