Kurs języka niemieckiego


Grupy:
UWAGA ZMIANA GODZIN!
spotkania w poniedziałki w godzinach:
• 16.30 - 18.10 (2 x 50 min).- grupa o poziomie B2,
• 18.15 - 19.55 (2x 50 min.) - grupa o poziomie A2.

1 semestr

 -  bezpłatna lekcja próbna/ pierwsze zajęcia

Październik: 

Listopad:

Grudzień: 

Styczeń: 

Luty: 

Opłata: 


2 semestr

Marzec: 

Kwiecień: 

Maj:

Czerwiec: 

Opłata: 


Pojedyncze zajęcia trwają: 100 minut - 1 h 40 minut.

Opłata wynosi - 20 zł. za zajęcia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłąć na adres zapisy@cpk.art.pl

Dla kandydatów do grup A2 i B1 przewidziany jest na pierwszych zajęciach krótki test gramatyczno-leksykalny i rozmowa kwalifikacyjna w celu przydzielenia do grupy o odpowiednim dla nich poziomie językowym. 

Program kursu opracowany został na podstawie nowoczesnego, multimedialnego podręcznika
„ Studio d" (wydawnictwo Cornelsen). Podręcznik ten zawiera dialogi (również online), teksty opisowe oraz połączony z nimi praktyczny materiał gramatyczny.
W czasie kursu uczestnicy ćwiczyć będą wszystkie sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Uczyć się zatem będą porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Cichocka - filolog germanista, wieloletni wykładowca wyższych uczelni m.in. SGH, WSGHiT, Uniwersytetu SWPS.


W tym tygodniu polecamy