Kurs języka niemieckiego


Grupy:
UWAGA ZMIANA GODZIN!
spotkania w poniedziałki w godzinach:
• 16.30 - 18.10 (2 x 50 min).- grupa o poziomie B2,
• 18.15 - 19.55 (2x 50 min.) - grupa o poziomie A2.

1 semestr

3 października -  bezpłatna lekcja próbna/ pierwsze zajęcia

Październik: 10, 17, 24, 31 - 4 spotkania

Listopad: 7, 14, 21, 28 - 4 spotkania

Grudzień: 5, 12, 19 - 3 spotkania /Przerwa Świateczna/

Styczeń: 9, 16, 23, 30 - 4 spotkania 

Luty: 6, /Ferie Zimowe/, 27  - 2 spotkania 

Opłata: 17 spotkań - 340 zł.


2 semestr

Marzec: 6, 13, 20, 27 - 4 spotkania

Kwiecień: 3, 10, /Przerwa Świąteczna/, 24 - 3 spotkania

Maj: 8, 15, 22, 29 - 4 spotkania

Czerwiec: 5, 12, 19, 26 - 4 spotkania

Opłata: 15 spotkań - 300 zł.


Pojedyncze zajęcia trwają: 100 minut - 1 h 40 minut.
Opłata wynosi - 20 zł. za zajęcia.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłąć na adres zapisy@cpk.art.pl

Dla kandydatów do grup A2 i B1 przewidziany jest na pierwszych zajęciach krótki test gramatyczno-leksykalny i rozmowa kwalifikacyjna w celu przydzielenia do grupy o odpowiednim dla nich poziomie językowym. 

Program kursu opracowany został na podstawie nowoczesnego, multimedialnego podręcznika
„ Studio d" (wydawnictwo Cornelsen). Podręcznik ten zawiera dialogi (również online), teksty opisowe oraz połączony z nimi praktyczny materiał gramatyczny.
W czasie kursu uczestnicy ćwiczyć będą wszystkie sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Uczyć się zatem będą porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Cichocka - filolog germanista, wieloletni wykładowca wyższych uczelni m.in. SGH, WSGHiT, Uniwersytetu SWPS.


W tym tygodniu polecamy