Muzyczny Domek


MUZYCZNY DOMEK zaprasza na zajęcia muzyczno - ogólnorozwojowe dla dzieci (od 1,5 r. ż. do 4 l) wraz z opiekunem.Zapisy: 603-519-469 , info@muzycznydomek.pl


Karnet za zajęcia 40-minutowe - 100 zł. za miesiąc (4 zajęcia).
Pojedynczy bilet przy wolnych miejscach w grupie - 30 zł.


Zajęcia odbywają się we wtorki:
9.30 - 10.10 - Małe Nutki (wiek: 1,5 - 2,5 lat)
10.20 - 11.00 - Duże Nutki (wiek: 2,5 - 4 lat)

Zajęcia prowadzone są w formie wesołej zabawy muzycznej, podczas której dzieci wraz ze swoimi opiekunami mają okazję poznania wielu piosenek, wierszyków i wyliczanek. Na każdych zajęciach dzieci grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, tańczą i gimnastykują się przy akompaniamencie muzyki. Zabawa ruchowo - muzyczna jest uzupełniona każdorazowo ciekawym zadaniem plastycznym. 


Podczas naszych spotkań dzieci:
- rozwijają się ruchowo, nabywają pewności i płynności ruchowej,
- rozwijają aparat mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych, naukę wierszyków, piosenek i wyliczanek,
- uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników,
- poprzez reguły obowiązujące na zajęciach dzieci szybko uczą się dzielić się instrumentami i zabawkami, cierpliwie czekać na swoją kolej, reagować na sygnały i zmiany w przebiegu zajęć,
- ćwiczą pamięć i wyobraźnię,
- mają okazję do intensywnego kontaktu z muzyką, reagowania ciałem i głosem na rytm, melodię i dynamikę w muzyce.
Podczas naszych spotkań opiekunowie dzieci:
- uczestniczą aktywnie we wszystkich czynnościach na zajęciach, są wzorem i pomocą i wskazówką, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkie ćwiczenia i zadania i bardzo szybko nabywają nowych umiejętności,
- mają okazję obserwować swoich podopiecznych w grupie rówieśniczej,
- relaksują się podczas zabaw, mają okazję do ruchu oraz śpiewu,
- podczas zajęć mają czas wyłącznie dla dzieci.


Dla dzieci, które w następnym roku rozpoczną edukację przedszkolną zajęcia są bardzo dobrą okazją do nauki zasad obowiązujących w grupie.


Instruktor: Aleksandra Endzelm - Obertyn jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Edukacji Artystycznej, specjalności Rytmika. Od 20 lat prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci, najchętniej dla przedszkolaków. Kieruje również zespołem wokalnym przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wesołej. Współpracowała jako instruktor zajęć muzycznych z wieloma instytucjami kultury, m.in. Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Domem Kultury Śródmieście. Obecnie prowadzi cykl zajęć dla dzieci w Muzeum Fryderyka Chopina. Jej pasją jest śpiew i gra na fortepianie. Wstępowała jako chórzystka mi.in w zespołach Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, Warszawskiej Opery Kameralnej, chóru Varsoviae Regi Cantores czy zespołu Musica Aeterna pod dyr. Andrzeja Borzyma juniora. Udzielała swojego głosu w nagraniach piosenek do filmów animowanych oraz nagrań Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Pracowała również jako akompaniator z wokalistami, instrumentalistami i aktorami.
Obecnie - oprócz intensywnej pracy pedagogicznej - jako członek Teatru Chorea z Łodzi bierze udział w spektaklu „Bracia Polarnej Zorzy".


W tym tygodniu polecamy