Fantastyczne CPK

Zajmujemy się szeroko rozumianą fantastyką, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych form wspólnego spędzania czasu.
Głównym punktem programu są gry fabularne - wspólne tworzenie opowieści, w której jeden z uczestników pełni rolę narratora, a pozostali wcielają się w wybrane przez siebie postacie.
Regularnie też ćwiczymy szermierkę mieczami otulinowymi - jest to bardzo uproszczona i bezpieczna forma szermierki historycznej.

Spotkania w czwartki w godz. 17.00-21.45.

Udział w spotkaniach bezpłatny.