Kurs rysunku


Kurs rysunku w wymiarze 28 godzin.
Kurs skierowany w głównej mierze do osób planujących zdawać egzaminy do szkół plastycznych, ale nie tylko!
Warsztaty mają na celu wyjasnić najważniejsze podstawowe zagadnienia z dziedziny rysunku.

Spotkania w co drugą niedzielę w godz. 11.00-15.00.
Koszt: 245 zł. za cały kurs (7 spotkań).

Pomiędzy spotkania, uczestnicy zajeć będą realizować zadania domowe celem utrwalenia otrzymanych wiadomości.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - październik.


Program warsztatów rysunku:

1) Zasady klasycznej perspektywy: 
z jednym zanikajacym punktem
z dwoma zanikajacymi punktami (perspektywa ukośna)
rysowanie sześcianu w perspektywie równoległej (z jednym zanikającym punktem)
rysowanie sześcianu w perspektywie ukosnej
rysowanie sześcinu w pierspektywie powietrznej

2) podstawowe formy geometryczne w perspektywie:
zmiany perspektywiczne kola (walec)
jak rysować w perspektywie stożek. graniastosłup, kulę i pochodne tych figur.

2)kompozycja zestawu przedmiotów jako organizacja powierzchni -- podstawowe zasady
Modelowanie bryły przedstawianych przedmiotów poprzez porawne ujęcie perspektywistyczne i modelunek swiatłocieniowy.

4) rysowanie głowy i twarzy (portret) proporcje i modelunek bryły światłocieniem - model

5) rysowanie postaci ludzkiej:
klasyczne proporcje ludzkiego ciała, elementy anatomii plastycznej -- model, odlew gipsowy antycznej rzeźby.

materiały : parier, brystol - format wymagany na egzaminach w danej uczelni. Ołówki HB, B, 2 B.


W tym tygodniu polecamy