Kurs języka angielskiego online

B1-B2 -English conversation online
Konwersacje w języku angielskim dla dorosłych (online)

Zajęcia dla wszystkich chętnych!
Udział w konwersacjach jest bezpłatny.
Oferta skierowana jest do osób posługujących się językiem angielskim.
Tematyka zajęć różnicowana, dobierana przez prowadzącego lektora.

Zajęcia w środy.
Spotkania 60-minutowe.
Grupy maksymalnie 4-6 osobowe.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyłają Państwo na adres zapisy@cpk.art.pl

Zajęcia prowadzi lektor: dr Denny Babor - nativespeaker.

Grupy dla młodzieży i dorosłych:

B1 –B2 – konwersacje – English conversation online
1 group: 14.30 – 15.30
2 group: 16.00 – 17.00
3 group: 17.10 – 18.10
4 group: 18.20 – 19.20
5 group: 19.30 – 20.30

Październik:7, 14, 21, 28,
Listopad: 4, 18, 25,
Grudzień: 2, 9, 16.
Opłata: 250 zł.

Styczeń: 13, 20, 27,
Luty: 3, 10, 17, 24,
Marzec: 3, 10, 17, 24, 31.
Opłata: 300 zł.

Kwiecień: 7, 14, 21, 28,
Maj: 5, 12, 19, 26,
Czerwiec: 2, 9, 16, 23, 30.
Opłata: 325 zł.


dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.