WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018

2016-09-13

WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018 WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018

Artystyczne relacje, od inspiracji do rywalizacji.
Wykłady będą dotyczyć relacji grup artystycznych, relacji w artystycznych rodzinach (ojciec - syn - bracia), relacji w artystycznych małżeństwach, relacji między artystami będącymi przyjaciółmi i rywalami a także relacji miedzy sztukami i ich korespondencji - literatura, film a sztuki plastyczne.

ŚRODY, godz. 17:00, wstęp wolny

17 stycznia
"Denis Diderot jako krytyk sztuki i jego ulubieni malarze Jean Baptiste Greuze i Jean Baptiste Siméon Chardin". Denis Diderot, wśród swoich licznych dzieł, pozostawił również recenzje z paryskich Salonów. Poczesne miejsce w jego tekstach zajmowali Greuze - twórca sentymentalnych scen rodzajowych o głęboko moralizatorskiej wymowie oraz Chardin, niedościgły mistrz martwej natury i scen ukazujących proste, dobre życie. Wykład przedstawi Urszula Król.

24 stycznia
"Kreator tradycji. Styl Zakopiański Stanisława Witkiewicza". Na przełomie XIX i XX wieku pod Tatrami zrobiło się tłoczno. W poszukiwaniu piękna przyrody i tradycji zjeżdżali tu inteligenci z Krakowa i Warszawy. Wraz z nimi przybył Stanisław Witkiewicz, malarz, teoretyk i krytyk sztuki, który tak zachwycił się góralszczyzną, że postanowił oprzeć na niej cały styl narodowy. Miał on odtąd zagościć w każdym polskim domu. Ile w tradycji góralskiej jest pierwotnej kultury a ile kreacji Witkiewicza? Wykład przedstawi Aleksandra Kresowska Pawlak.

31 stycznia
"Sztuka jest z ducha. Stanisław Wyspiański". Określenie artysta totalny odnosi się do niezwykłej wszechstronności Wyspiańskiego, który łączył literackie treści i plastyczne obrazy. Na wykładzie artysta przedstawiony zostanie za pomocą cytatów z jego utworów literackich powiązanych z dziełami malarskimi. Wykład przedstawi Bożena Pysiewicz.

14 lutego
"Wbrew regułom. Manifest futurystów i rewolucja w sztuce".
„Ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki", „Zmieńcie bieg kanałów, aby zatopić muzea!". To tylko dwa zdania z Manifestu włoskich Futurystów. Kontrowersyjne? Tekst, napisany i ogłoszony przez Tomasso Marinettiego w 1909 roku, miał szokować i prowokować przyzwyczajoną do tradycyjnych środków artystycznych publiczność. Był wyrazem swoich czasów, chwaląc nowoczesność, dynamizm i energię młodego pokolenia. Ponad wszystko wychwalał postęp. Czy była to tylko manifestacja grupki zbuntowanych artystów, czy może bunt, który popchnął sztukę na nowe tory? Wykład przedstawi Aleksandra Kresowska Pawlak.

21 lutego
"Ignacy Jan Paderewski zza kulis - zaproszenie na wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie". Muzyk, polityk, gwiazda, kolekcjoner, podróżnik, filantrop... to różne oblicza Ignacego Jana Paderewskiego. Gazety w Europie i Stanach Zjednoczonych rozpisywały się na temat jego muzyki, kariery, a także jego życia prywatnego. Co mówi o nim jego kolekcja i przedmioty prywatne przekazane na mocy testamentu do Muzeum Narodowego w Warszawie? Wykład przedstawi Sylwia Bielicka.

28 lutego
"Estetyka polskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego, czyli Benedykt Jerzy Dorys fotograf przedwojennych gwiazd". Czym inspirował się fotograf dwudziestolecia międzywojennego, do jakich teorii się odwoływał? Co było ważne podczas fotografowania? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wykładu, poświęconego bogatej i różnorodnej twórczości współzałożyciela Związku Artystów Fotografików Polskich. Wykład przedstawi Patrycka Głusiec.