WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017

2016-09-13

WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017 WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017

Artystyczne relacje, od inspiracji do rywalizacji.
Wykłady będą dotyczyć relacji grup artystycznych, relacji w artystycznych rodzinach (ojciec - syn - bracia), relacji w artystycznych małżeństwach, relacji między artystami będącymi przyjaciółmi i rywalami a także relacji miedzy sztukami i ich korespondencji - literatura, film a sztuki plastyczne.

Październik, środy, godz. 17.00

4 października
Niezniszczalna moc przedstawienia. O sztuce egipskiej. Edyta Rubka Kostyra
Ściany egipskich grobowców gęsto pokrywają malowidła i barwne reliefy wyobrażające postacie bogów i ludzi, zabawiających zmarłego muzykantek, ucztujących gości, czy pracujących w polu rolników. Żywych i zmarłych Egipcjan ukazywano też w charakterystyczny sposób w rzeźbie. Dlaczego artyści egipscy wielokrotnie powtarzali te wizerunki? Jakie zasady rządziły takimi przedstawieniami? Jak powstawały te dzieła, które do dziś zachwycają nie tylko archeologów?

18 października
Biedermeier. Zaproszenie na wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie. Bożena Pysiewicz
Pierwsza w Polsce wystawa historyczna poświęcona sztuce „udomowionego romantyzmu" -stylu, jaki zapanował w Europie Środkowej pomiędzy Kongresem Wiedeńskim a Wiosną Ludów. Był to nie tylko styl w sztuce ale i styl życia. Wyrażała się w nim tęsknota za małą stabilizacją, a także potrzeby stanu, który stał się odbiorcą nowej, użytkowej sztuki, przeznaczonej nie do arystokratycznego pałacu, ale mieszczańskiej czy ziemiańskiej bawialni. W rzemiośle biedermeier wyróżniał się on prostotą, solidnością, kunsztownym ręcznym wykonaniem, szlachetnością naturalnych materiałów, funkcjonalnością i dążeniem do wygody. W malarstwie i literaturze przejawiał się w języku realizmu, w rzeczowym i opisowym podejściu do rzeczywistości.

25 października
"O architekturze ksiąg dziesięć", czyli budowle Grecji i Rzymu, Sylwia Bielicka
Dzieło Witruwiusza to jedyny starożytny traktat o architekturze, którego treść zachowała się do naszych czasów. Ten architekt, żyjący w I w. p.n.e. stanie się naszym przewodnikiem po budowlach starożytnej Grecji i Rzymu.


Listopad, środy, godz. 17.00

8 listopada
Miejska rewolta, sztuka awangardowa w Polsce. Zaproszenie na wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie, Edyta Rubka -Kostyra
Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. narodziło się nowe spojrzenie na sztukę i jej rolę w społeczeństwie. Wśród ogólnego fermentu i gorączkowego entuzjazmu artyści awangardy, tacy jak Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz , Henry Stażewski, czy Władysław Strzemiński pragnęli tworzyć nową sztukę dla nowego człowieka. W czasie wykładu prześledzimy narastanie i rozwój awangardowych idei od ekspresjonizmu do fowizmu, przez konstruktywizm, aż po surrealizm.

15 listopada
Estetyka sztuki starożytnego Rzymu a jej funkcja. Maciej Marciniak
Starożytni Rzymianie pozostawili po sobie wiele zabytków, co do których wartości estetycznych nie mamy dziś wątpliwości. Była to jednak sztuka wysoka, tworzona w wielkich miastach Imperium, aby zaspokoić wyszukane gusta elit. Sztuka tworzona przez Rzymian miała jednak i drugie oblicze. Patrząc na dzieła powstałe w prowincjach Imperium Romanum ciężko nam ukryć zdziwienie. Tak duże różnice w estetyczne wynikały często z funkcji danego dzieła.

22 listopada
Od Fidiasza do Lizypa. Kanon w rzeźbie greckiej. Edyta Rubka - Kostyra
Kogo i w jaki sposób przedstawiano w rzeźbie greckiej? Jak ukazywano ideał ludzkiego ciała? Z jakich materiałów tworzyli artyści i kto finansował zamówienia? Odpowiedzi na te pytania spróbujemy znaleźć analizując dzieła Fidiasza, Praksytelesa i Lizypa.


Grudzień, środy, godz. 17.00

6 grudnia
Estetyka prymitywna na przykładzie sztuki Polinezyjczyków Maciej Marciniak
W słowniku PWN pod hasłem sztuka prymitywna odnajdziemy następującą definicję: „twórczość artystyczna ludów na niższym szczeblu rozwoju społ., nieuczestniczących w procesie kształtowania się wielkich cywilizacji świata." Czy to jednak znaczy, że sztuka taka nie może być estetycznie uznana za piękną? Wielu artystów, w tym Pablo Picasso, inspirowało się sztuką prymitywną. Na przykładzie dzieł stworzonych na odległych archipelagach Pacyfiku przyjrzymy się temu, co nazywamy prymitywnym.

13 grudnia
Wielkie płótna, wielkie tematy. Praktyka i teoria akademicka w sztuce XIX wieku, Urszula Król
Heroiczne postacie, podniosłe tematy, doskonałe wykonanie. Takie były postulaty Akademii wobec malarzy w XIX wieku. Na ile były one realizowane? Wykład o malarstwie, które dominowało na XIX-wiecznych wystawach, królowało na salonach, trafiało do państwowych kolekcji, a jednocześnie było obiektem krytyki kolejnych zbuntowanych roczników młodych artystów.

20 grudnia
Paragone, czyli spór o pierwszeństwo sztuk, Marek Płuciniczak
Od wieków nieodłącznym elementem twóczości artystycznej jest wątek rywalizacji pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, szczególnie zaś malarstwem i rzeźbą. Jednym ze szczgólnych momentów tego sporu była rozpisana w połowie XVI wieku ankieta, skierowana do najwybitniejszych włoskich twórców m.in. Broznina, Pontoma, Celliniego, a nawet samego Michała Anioła. Jakie były ich odpowiedzi?