WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017

2016-09-13

WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017 WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2017

Artystyczne relacje, od inspiracji do rywalizacji.
Wykłady będą dotyczyć relacji grup artystycznych, relacji w artystycznych rodzinach (ojciec - syn - bracia), relacji w artystycznych małżeństwach, relacji między artystami będącymi przyjaciółmi i rywalami a także relacji miedzy sztukami i ich korespondencji - literatura, film a sztuki plastyczne.

7 marca (WYJĄTKOWO WTOREK!)
17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuką" wykład pt. „Japońskie drzeworyty ukiyo-e". Sztuka wysoka czy niska? Zaproszenie na wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie". Wykład zaprezentuje Sylwia Bielicka. Pierwsze drzeworyty ukiyo-e to przedstawienia pięknych kobiet z Yoshiwary, dzielnicy rozkoszy w Edo oraz reklamy teatru kabuki, prezentujące najpopularniejszych aktorów. Z czasem tematyka drzeworytów poszerzyła się o krajobrazy, które stały się ikoną sztuki japońskiej, jak „Wielka fala w Kanagawie" Katsushiki Hokusaia.

22 marca (ŚRODA)
17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuką" wykład pt. „Relacje. Mierząc się ze starożytnymi". Stałym wątkiem w sztuce nowożytnej, nie tylko renesansu, było mierzenie się z dziedzictwem starożytności. Wzmianki o wybitnych malarzach Grecji i Rzymu, odnajdywane m.in. w „Historii naturalnej" Pliniusza rozpalały wyobraźnię artystów XV, XVI i XVII stulecia. Mimo, że żadne z dzieł Apellesa, Zeuksisa czy Polignota nie przetrwało, artyści renesansu i baroku chętnie podejmowali dialog ze starożytnymi. Odwoływali się w swoich obrazach do antycznych tekstów literackich o malarstwie, a nawet „rekonstruowali" niezachowane arcydzieła starożytnego malarstwa. Prelekcje i pokaz zaprezentuje Marek Płuciniczak.

29 marca (ŚRODA)
17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuką" wykład pt. „Relacje sztuki jaskiniowej z szamanizmem". Malarstwo jaskiniowe inspirowało i inspiruje artystów na całym świecie. Pablo Picasso powiedział, że „Po Altamirze wszystko jest dekadencją". Szczerość i piękno tych przedstawień zachwyca jednak okoliczności powstania tych malowideł długo pozostawały tajemnicą. Stosunkowo od niedawna zwrócono uwagę na relacje pomiędzy sztuką z jaskiń a szamanizmem. Prelekcję i pokaz zaprezentuje Maciej Marciniak.


W tym tygodniu polecamy