WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018

2016-09-13

WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018 WYKŁADY O SZTUCE W SEZONIE 2018

Artystyczne relacje, od inspiracji do rywalizacji.
Wykłady będą dotyczyć relacji grup artystycznych, relacji w artystycznych rodzinach (ojciec - syn - bracia), relacji w artystycznych małżeństwach, relacji między artystami będącymi przyjaciółmi i rywalami a także relacji miedzy sztukami i ich korespondencji - literatura, film a sztuki plastyczne.

3 października (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Akt w sztuce antycznej. Wykład przedstawi Edyta Rubka Kostyra.
Artyści starożytnej Grecji utrwalali w swoich dziełach piękno ludzkiego ciała, poszukując jego doskonałych proporcji. Powszechny kult nagości znajdował swój wyraz w sztuce, obrazującej postacie i życie bogów i herosów, ale także sceny rywalizacji sportowej. Rzymian wprawdzie szokowała nagość greckich atletów, ale również oni chętnie podejmowali w swojej sztuce temat aktu.

17 października (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Sen w sztuce. Wykład przedstawi Aleksandra Kresowska-Pawlak.
Jedną z najmniej zbadanych dziedzin sztuki są sny - zauważył malarz i krytyk Johann Heinrich Füssli. Sen ilustrowany był przez artystów rozmaicie - jako senne marzenie, koszmar, wizja lub synonim śmierci. Dla surrealistów sny były źródłem inspiracji pozwalającym bezkarnie połączyć sprzeczności świata rzeczywistego. W sztuce współczesnej sen bywał także tworzywem, a śpiący człowiek obiektem wystawienniczym.

24 października (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Lenistwo w sztuce. Wykład przedstawi Marek Płuciniczak.
Słodki odpoczynek czy może... jeden z siedmiu grzechów głównych? Podczas wykładu przyjrzymy się jak motyw lenistwa funkcjonował w sztuce europejskiej od średniowiecza do początków XX wieku. Jak wyobrażano sobie czym jest lenistwo? Jakie towarzyszyły mu atrybuty? O poglądach na temat zagrożeń i konsekwencji tej cechy ludzkiego charakteru dowiemy się prac artystów tej miary co Hieronymus Bosch i Pieter Bruegel oraz moralizatorskich obrazach holenderskich i kompozycjach Williama Hogartha. Przekonamy się też jak motyw lenistwa funkcjonował w dekadenckiej rzeczywistości fin de siècle'u.

31 października (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Ars moriendi. Śmierć w sztuce. Wykład przedstawi Bożena Pysiewicz.
Obraz śmierci w dziejach sztuki przybierał różnorodne formy. Od greckiego Tanatosa - młodzieńca lub dojrzałego mężczyzny poprzez makabryczne wizerunki kościotrupów a kończąc na uwodzicielskiej i pięknej kobiecie. Artyści od starożytności po czasy współczesne przypominają o obecności śmierci, podejmując się obrazowania motywów przemijania, kresu, marności.


7 listopada (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Niepodległość w sztuce. Zaproszenie na wystawę w MNW „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918". Wykład przedstawi Maciej Marciniak.

14 listopada (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Ojczyzna w sztuce. Artyści współcześni wobec zagadnień symboli i tradycji narodowych. Wykład przedstawi Bożena Pysiewicz.

21 listopada (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Świat mitów. Motywy mitologiczne w malarstwie i rzeźbie nowożytnej. Wykład przedstawi Edyta Rubka-Kostyra.

28 listopada (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Mitologia, magia i rytuały w sztuce starożytnych cywilizacji. Wykład przedstawi Sylwia Bielicka.

5 grudnia (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Antyczne motywy w sztuce zdobniczej późniejszych epok Maciej Marciniak

12 grudnia (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Pielgrzymki w sztuce. Wykład przedstawi Anna Knapek.

19 grudnia (środa), godz. 17:00, wstęp wolny
Boże Narodzenie w sztuce. Wykład przedstawi Bożena Pysiewicz.