Ankieta "Potrzeby rodzin z dziećmi 0-6 lat"

2016-11-17

Ankieta Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt, którego celem jest poznanie problemów i potrzeb rodzin z małymi dziećmi z dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Zależy nam na Państwa opinii, bo uważamy, że dobre warunki opieki, rozwoju i edukacji małych dzieci przekładają na lepsze życie wszystkich mieszkańców.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Na podstawie Państwa odpowiedzi opracowana zostanie "Diagnoza problemów i potrzeb małych dzieci" przedstawiająca sytuację na dziś i rekomendująca zmiany w przyszłości. Na początku 2017 r. wyniki Diagnozy zostaną zaprezentowane mieszkańcom i władzom dzielnicy Praga-Południe.

Diagnozę prowadzi zespół roboczy składający się z przedstawicielek instytucji i organizacji działających na terenie dzielnicy. Diagnoza jest realizowana w ramach projektu "Razem dla dzieci Pragi Południe" współfinansowanego przez m. st. Warszawa.
Ankieta jest ANONIMOWA. Wypełnienie zajmie Państwu około 20 minut. Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/YBvL1zbGmU9mlKXQ2


W tym tygodniu polecamy