Kurs przygotowawczy do szkół artystycznych

2017-01-25

Kurs skierowane w głównej mierze do osób planujących zdawać egzaminy do szkół plastycznych, ale nie tylko.
Warsztaty mają na celu wyjaśnić najważniejsze podstawowe zagadnienia z dziedziny rysunku, sprawiające największe problemy.
Spotkanie trwa 3 godziny (pełny kurs 30 godzin).
Spotkania w co drugą niedziele w godz. 12.00-15.00.
W miedzy czasie uczestnicy zajęć będą  wykonywać zadania domowe celem utrwalenia otrzymanych wiadomości.
przypuszczalny termin rozpoczecia zajęć: marzec 2017r.

Program warsztatów rysunku.

1) Zasady klasycznej perspektywy:
z jednym zanikajacym punktem
z dwoma zanikajacymi punktami (perspektywa ukośna)
rysowanie sześcianu w perspektywie równoległej (z jednym zanikającym punktem)
rysowanie sześcianu w perspektywie ukosnej
rysowanie sześcinu w pierspektywie powietrznej
2) podstawowe formy geometryczne w perspektywie:
zmiany perspektywiczne kola (walec)
jak rysować w perspektywie stożek. graniastosłup, kulę i pochodne tych figur.
3)kompozycja zestawu przedmiotów jako organizacja powierzchni - podstawowe zasady
Modelowanie bryły przedstawianych przedmiotów poprzez porawne ujęcie perspektywistyczne i modelunek swiatłocieniowy.
4) rysowanie głowy i twarzy (portret) proporcje i modelunek bryły światłocieniem - model
5) rysowanie postaci ludzkiej:
klasyczne proporcje ludzkiego ciała, elementy anatomii plastycznej - model, odlew gipsowy antycznej rzeźby.

materiały: parier brystol - format wymagany na egzaminach w danej uczelni. Ołówki HB, B. 2 B.

zapisy@cpk.art.pl (22) 277 08 04

 


W tym tygodniu polecamy