Projekt "MEM Mazowieckie e-Możliwości"

2017-04-27

Projekt „PERSONA" Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy w Inowrocławiu zaprasza Do Udziału w PROJEKCIE: „MEM Mazowieckie e-Możliwości - Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe"

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 80% uczestników projektu z grupy 500 osób.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
osoby w wieku 25 lat i więcej;
zamieszkujące obszar województwa mazowieckiego;
osoby z co najwyżej średnim wykształceniem (ponadgimnazjalne);
osoby nie uczestniczące do tej pory we wsparciu LLL life long learning.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
- 32 godzinne szkolenie na poziomie A DIGCOMP kończące się egzaminem
- 32 godzinne szkolenie na poziomie B DIGCOMP kończące się egzaminem
- osoby, które pozytywnie ukończą egzamin na poziomie A, mogą skorzystać ze szkolenia na poziomie B.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

W ramach szkolenia zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe. oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób, które zamieszkują poza miejscowością w której odbywają się zajęcia.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „PERSONA"
tel. 694-980-368
e-mail: persona.ino@wp.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 792 160,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl


W tym tygodniu polecamy