XII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty 2018

2018-01-17

XII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty 2018

Zapraszamy na koncert finałowy, 3 czerwca o godz. 17:00, w którym wystąpią Laureaci 2018 edycji Festiwalu oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Filar, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz Krystyna Prońko, Alek Nowacki /Homo Homini/ i Paulina Serwatka /Złoty Klucz 2017/.

wstęp wolny

**

PROTOKÓŁ OBRAD JURY FESTIWALU

**

2 czerwca , w Koncercie Konkursowym wystąpili:

cz. I Koncertu

1. Małgorzata Jaworska
2.Barbara Małecka
3.Karolina Kobielusz
4.Eugeniusz Tiemnikow
5.Jakub Zuckerman
6.Anna Osmakowicz
7. Oliwia Skóra

cz. II Koncertu

8.Iwona Manista - Kutryś
9. Joanna Tomborek
10. Edward Ciemuchowski
11.Aleksander Podleś
12. Agnieszka Ozon 

RozpoCzęcie koncertu: godz. 15.00.

**

DO POBRANIA KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ REGULAMIN 

ULOTKA 


REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY
„MOJA WOLNOŚCI" 2018


organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
jerzy.mamcarz@wp.pl
oraz:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów amatorów i profesjonalistów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu Jonasza Kofty
5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty. W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),
b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów...)
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić z powodów pozaartystycznych propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 10 maja 2018r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
7. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że prezentacja laureatów w Koncercie Finałowym będzie w oprawie muzycznej identycznej jak w czasie konkursu.
8. Festiwal odbędzie się w dniach 02 i 03 czerwca 2018 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
9. Koncert Konkursowy odbędzie się 02 czerwca 2018 roku, godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
10. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (tel. i mailowy) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
11. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208.
12. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Jan Kazimierz Siwek, Roman Ziemlański
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
13. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za zaśpiewanie najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
14. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
15. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.
- I nagroda - Złoty Klucz - 2 500 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz - 1 000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz - 500 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
16. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
17. Koncert Finałowy w którym wystąpią Laureaci 2018 oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Filar, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe oraz Krystyna Prońko, Alek Nowacki /Homo Homini/ i Paulina Serwatka /Złoty Klucz 2017/ , odbędzie się 03 czerwca 2018r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe w m. st. Warszawy.
18.. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 - Warszawska Scena Bardów
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
jerzy.mamcarz@wp.pl

Barbara Gebler - Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
sekretariat@cpk.art.pl