Wystawa malarstwa "Topografia pejzażu"

2018-01-23

Wystawa malarstwa 27 stycznia - 14 lutego 2018
w godz. 11:00-18:00
wstęp wolny

Wystawa malarstwa „Topografia pejzażu" autorstwa Konrada Wieniawy-Narkiewicza. Wystawa będzie czynna do 14 lutego.

Kurator wystawy: Marcin Kokoszko

(...) Tytuły nie ilustrują nam treści tego, co autor chciał nam powiedzieć malując daną kompozycję. Wynikają raczej z procesu malowania i analizowania formy obrazu i jej wpływu na świadomość i podświadomość. Mają charakter ironiczny lub dygresyjny, jakby autor chciał nabrać dystansu do tego, co zrobił: ,,Postprzemysłowa zaduma podczas obiadu", ,,Dziwny zbieg okoliczności w szczerym polu", ,,Egzaltacja w kolejce do lasu".

Reasumując, (...) w przedstawionym zestawie prac malarskich daje się odczuć autentyczność i oryginalność poruszanych przez Konrada Wieniawę-Narkiewicza problemów. Słowo topografia (...) nabiera nowego znaczenia. To już nie termin określający konfigurację terenu i obiektów charakterystycznych dla pewnego obszaru, ale również, a może przede wszystkim sposób odczytywania i oglądania powierzchni płócien, które mimo swojej abstrakcyjności zachowały cechy pejzażu. Monochromatyczna kolorystyka, wielowarstwowość struktur położonej farby, rytmiczność geometrycznych form, porządek, ład i harmonia to cechy charakterystyczne twórczości Konrada. Autor niczym kartograf dokonuje analizy pejzażu tworząc plastyczne modele terenu na wydłużonych horyzontalnych prostokątach płótna, które dla niego są rodzajem map. Mapy te nie są wskazówką do odnalezienia skarbu, czy wytoczenia trasy podróży, to metafizyczne przestrzenie, przesycone energią i światłem, które nie rzuca cienia, bo emanuje z obrazu i staje się śladem obecności człowieka.

Dr hab. Mariusz Drzewiński