Wystawa "Litografia z muzyką w tle"

2018-09-11

Wystawa

21 września - 10 października 2018
w godz. 11:00-18:00

Wystawa "Litografia z muzyką w tle"

Andrzej Newelski
„Litografia z muzyką w tle"
Wystawa będzie czynna do 10 października.

Wystawa w ramach festiwalu „WARSAW BY ART 2018"

Andrzej Newelski zarówno w malarstwie jak i litografiach łączy ekspresjonizm z naturą. Przeinacza, filtruje przez spojrzenie niczym z hipnotycznych, naładowanych kolorem wizji z lat 60./ 70. XX wieku. Od wielu lat w głównym kręgu zainteresowań artysty są postacie związane z muzyką tamtych dekad właśnie.. Klasycy, ale i mniej znani wirtuozi sceny rockowej, bluesowej oraz jazzu. Biją autentyzmem i próbą uchwycenia nie tylko charakteru muzyka lecz muzyki, drgań jako takich.
Mierzy się z abstrakcyjnym dźwiękiem wciągając go na swoje pole walki z materią. Materią niezwykle trudną i wymagającą, bo powstającą w formie litografii tworzonej bezpośrednio na XIX-wiecznych kamieniach drukarskich i prasach.
Każda praca z tego cyklu mogłaby zdobić okładki płyt tych największych gigantów do których i sam artysta się zalicza.

Marcin Kokoszko - kurator wystawy

Wystawa czynna do 10.10.2018

-----------------------------------
Andrzej Newelski combines expressionism with elements of nature in his painting and lithography. He distorts and filters through his glance like a hypnotic, color-charged vision from the 1960s and 1970s.
For many years, the main interests of the artist have been some of the most prominent figures of the musical scene of those decades ... not only classics, but also less known virtuosi of rock, blues and jazz. They strike with their authenticity and in an attempt to capture not only the character of the musician, but also the music, the vibrations as such ..
He faces the abstract sound, drawing it into his battle with raw matter. The very matter that is so extremely difficult and demanding because it is created in the form of lithographs made through authentic 19th-century printing stones and presses.
Each work of art from this series could adorn the album covers of these musical giants to which the artist himself is also included.

Marcin Kokoszko - the curator of the exhibition

The exhibition will be open till 10.10.2018.


W tym tygodniu polecamy