Konkurs KOM!KS

2018-11-08

Konkurs KOM!KS

Zgłoszenia do 13.12.2018

Zapraszamy młodzież południowopraskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na komiks. Konkurs organizowany jest przez

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 


Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy z Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, a adresatem konkursu jest młodzież ponadgimnazjalnych szkół dzielnicy Praga-Południe.

2. Cele konkursu :

- rozwijanie talentów plastycznych i literackich

- uwrażliwianie na problemy poruszane przez twórców kultury

- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty mieszkańców Warszawy

- propagowanie czytelnictwa

3. Kategorie prac:

a). Od Adama Mickiewicza do Taco Hemingwaya – komiks, będący nawiązaniem do tekstu polskiego poety lub pisarza (do komiksu należy dołączyć informację, jaki utwór literacki był inspracją autora). Praca powinna liczyć od 12 do 48 obrazków.

b). Jestem z Warszawy – to widać , to słychać! – komiks, którego akcja rozgrywa się w Warszawie. Praca powinna liczyć od 12 do 48 obrazków.

4. Kryteria oceny

Nadesłane prace oceni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Centrum Promocji Kultury Praga-Południe oraz głównego organizatora. Kryteria oceny to:

  • Zgodność pracy z wybraną kategorią

  • Oryginalność ujęcia tematu

  • Walory plastyczne pracy

  • Walory literackie pracy 

5. Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz ze zgodą na uzcestnictwo w konkursie podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika z dołączoną, podpisaną imieniem i nazwiskiem pracą konkursową. Prace (wydrukowane) wraz z deklaracją, zgodą, z dopiskiem na kopercie - KOM!KS należy przesyłać do dnia 13.12 do sekretariatu IV LO im Adama Mickiewicza, ul Saska 59, 03-914 Warszawa. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

6. Harmonogram

  • Przyjmowanie prac do dnia13.12

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.01.2019r.  O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników mailem. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w IV LO; szczegółowe informacje dotyczące terminu zostaną podane na stronie internetowej szkoły. Wyniki konkursu mają charakter ostateczny.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

DEKLARACJA UDZIAŁU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH


W tym tygodniu polecamy