64. Ogólnpolski Konkurs Recytatorski

2019-02-21

64. Ogólnpolski Konkurs Recytatorski

 

Przesłuchania w najbliższej palcówce:

Dom Kultury Świt (Targówek) - zgłoszenia do 18 marca 2019, więcej informacji:  http://dkswit.com.pl/okr-konkurs-recytatroski/

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ostatniej klasy gimnazjum i osób starszych.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:

a. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

b. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:

a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;

- drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.

- wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.

b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2019 roku, dla wszystkich turniejów OKR;

c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:

• turniej poezji śpiewanej – 05 – 08 czerwca 2019 roku we Włocławku;

• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.

• turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

 


W tym tygodniu polecamy