Wyniki konkursu "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota w 200 rocznicę urodzin"

2019-04-03

Wyniki konkursu

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo wyniki (dwa odrębne protokoły) III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota w 200 rocznicę urodzin".

 

 

 

 

 

 

..............................................
PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ
- format DOC
- format PDF
..............................................
PROTOKÓŁ OBRAD JURY - NAGRODY SPECJALNE
- format DOC
- format PDF

...............................................

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia"
Georges Dubamel

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce katalog prezentujący prace dzieci - uczestników III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota". Mam nadzieję, że krótki przegląd zgłoszonych prac dzieci, zarówno tych powstałych w wyniku współpracy z opiekunami, pedagogami oraz tych, pracujących samodzielnie, zachęci do bezpośredniego kontaktu z dokonaniami młodych adeptów sztuki.

Pragniemy tym wydarzeniem uczcić dwusetną rocznicę urodzin naszego wielkiego kompozytora i z jego dzieł wyłuskać wyczuwalną miłość do Ojczyzny. Ważnym było dla nas także danie szansy młodzieży na poznanie twórczości Stanisława Moniuszki, historii tamtego okresu, jak i zaszczepienie w ich sercach patriotyzmu.

Rozpiętość wieku, od 4 do 18 lat, ku zdumieniu wielu, jest atutem konkursu. Różnorodny ogląd prac obejmuje wielość natchnień, jakie zrodziły się pod wpływem obcowania z muzyką Stanisława Moniuszki. Zasłyszane i widziane oczyma dzieci obrazy przeważnie żyją i bawią mocnymi kolorami, a z każdej pracy wynurza się osobowość i oryginalność potraktowania danego tematu. Młodzież i dzieci, bez żadnych wahań, pokazują kolejny stopień swego spontanicznego rozwoju twórczego.

Skala prac jest bardzo różnorodna: portery, wnętrza, sceny teatralne, architektura. Zaobserwowaliśmy znaczne przywiązanie do portretu kompozytora. Wiele prac inspirowanych XIX wieczną muzyką, podkreśla kulturę, zwyczaje tego okresu oraz tradycje narodową, której podtrzymanie jest bardzo istotne.

Interesujące kompozycje plastyczne nadeszły z ośrodków i ognisk kształcenia artystycznego, z domów specjalnej troski, renomowanych liceów oraz od samych dzieci zainteresowanych konkursem.

Na ręce współorganizatora tego przedsięwzięcia - Centrum Promocji Kultury Praga-Południe - wpłynęło ponad tysiąc prac dzieci i młodzieży z Polski oraz wielu krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Grecji, Kanady, Kirgistanu, Litwy, Luksemburga, Szkocji i Ukrainy.

Konkurs wpisany jest w obchody stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości w ogólnopolskim programie "Niepodległa".

Plastycy Koła Miłośników Muzyki przy ZPAP składają serdeczne podziękowania Panu Prezydentowi RP za Patronat Narodowy oraz innym instytucjom, prowadzącym zajęcia plastyczne z młodzieżą oraz wszystkim młodym adeptom sztuki z kraju i z zagranicy chcemy tą drogą, wyrazić wdzięczność za włożony trud i udział w tak szczytnym zadaniu.

Otwarciu tej pięknej i ciekawej wystawy towarzyszyć będzie chór "Canzonette" ze Szkoły I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina pod batutą Elżbiety Siczek. To piękna klamra zamykająca uroczystość dzieci, na której rodzime "słowiki" zaśpiewają utwory Ojca Opery Polskiej na jego dwusetną, jubileuszową rocznicę urodzin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia prac młodych twórców.

 


mgr Danuta Kącka
Komisarz wystawy

 

...................................................................................................

Fragmenty wierszy o Stanisławie Moniuszce

"...Widziałem po świecie, jak pieśni Twej siłą zawrzały kamienne umysły, jak oko, co dotąd bezmyślnie świeciło, poczuło jak łzy mu wytrysły. ...", Władysław Syrokomla, 1849 r.

"...Cześć tobie, mistrzu! Niech pieśń twa płonie, niech budzi serca po wieczny czas,
któż dziś twą lutnię pochwyci w dłonie, kto twoim laurem otoczy skronie
i z twoją pieśnią stanie wśród nas?..."
"Na śmierć Stanisława Moniuszki", autor nieznany, 1872

"...Mistrzu! Choć rączy czas uniesie wieki, zawsze, jak dziwne, życiodajne rzeki, płynąć nam fale twoich pieśni będą:..."
OR-OT (Artur Oppman), opubl. w 1900 r.

 

Szanowni Organizatorzy,
Szanowni Członkowie Jury,
Szanowni Uczestnicy

III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. "Stanisław Moniuszko - Polski Patriota w 200 rocznicę urodzin",

jako potomek Patrona Konkursu, Stanisława Moniuszki, mam zaszczyt i wielką przyjemność wyrazić gorące podziękowanie za ogromny wysiłek Organizatorów i Członków Jury,
dzięki którym odbyła się trzecia edycja Konkursu, zostali wybrani zwycięzcy i nagrodzeni jego Uczestnicy.

Potomkowie Kompozytora są wdzięczni wszystkim Instytucjom i Osobom indywidualnym, bez pomocy których nie byłoby możliwe zorganizowanie Konkursu i wystawy pokonkursowej.

Gratuluję Uczestnikom III Konkursu, którzy w formach plastycznych wyrazili swoje zainteresowanie polskim kompozytorem i oddali hołd Ojcu Polskiej Opery Narodowej - Stanisławowi Moniuszce. Z pewnością Uczestnicy Konkursu, jego Organizatorzy
i Członkowie Jury, zasilą szeregi aktywnych ambasadorów Polski i Stanisława Moniuszki, propagujących wiedzę o Nim i o polskiej kulturze.

Inicjatorką organizowania konkursów i plenerów malarskich, poświęconych Stanisławowi Moniuszce, jest Pani Danuta Kącka, artysta plastyk. Od ponad dwudziestu lat swoją pasję przekazuje polskim artystom plastykom, którzy z poświęceniem wspierają Jej ogromne wysiłki organizacyjne. Pozytywne efekty takich inicjatyw są później widoczne w kolejnych pokoleniach ludzi wrażliwych nie tylko na piękno sztuki, ale rozumiejących czym jest szacunek dla tradycji rodzinnej i narodowej. Ta cenna inicjatywa artystyczna uzupełnia muzyczne i muzykologiczne promowanie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, polskiego kompozytora, który żył i komponował w czasie bardzo trudnym dla naszej Ojczyzny, gdy Polska była pod zaborami.

W rodzinie Stanisława Moniuszki były osoby zajmujące się plastyką. Ojciec Kompozytora - Czesław Moniuszko amatorsko malował i rysował. Córka Kompozytora - Elżbieta Moniuszkówna, była artystą grafikiem oraz najmłodszy syn Kompozytora - Jan Czesław Moniuszko, był zawodowym artystą malarzem, profesorem st. petersburskiej Akademii Sztuki. Niektórzy współcześni potomkowie Kompozytora także przejawiają zdolności plastyczne
i amatorsko zajmują się tą aktywnością: praprawnuczka, po córce Kompozytora Elżbiecie - Barbara Okoniewska; praprapraprawnuczka, po synu Stanisławie - Adrianna Janowska- Moniuszko. Uczestnikiem jednego z konkursów plastycznych był nastoletni wówczas praprapraprawnuk Kompozytora, po córce Jadwidze, założyciel i Prezes Fundacji
im. Stanisława Moniuszki - Stanisław Wójcik.

 

Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko
pra-pra-prawnuczka kompozytora
Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Moniuszki

Warszawa, maj 2019 roku

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.