XIV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" - 3-4.10.2020

2020-01-13

XIV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty

REGULAMIN XIV Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY
„MOJA WOLNOŚCI" 2020


Organizator:
Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
jerzy.mamcarz@wp.pl
oraz:
Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA doc

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA pdf 

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów profesjonalnych i amatorów.
2. Uczestnicy: młodzież od lat 16 oraz osoby dorosłe.
3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.
4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu autorstwa Jonasza Kofty.
5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:
a) autorstwa Jonasza Kofty (w czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty). W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),
b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).
Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić, z powodów pozaartystycznych, propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.
6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia  15 września 2020r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl.
7. W przypadku propozycji autorskich należy dodatkowo przesłać tekst utworu.
8. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne na CD. Jury oczekuje, że laureaci konkursu, w Koncercie Finałowym, zaprezentują utwory w aranżacji i oprawie muzycznej identycznej, jak podczas Koncertu Konkursowego.
9. Festiwal odbędzie się w dniach 3 i 4 października 2020 roku w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.
10. Koncert Konkursowy odbędzie się 3 października 2020 roku godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
11. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:
- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom,
- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (telefon, e-mail) do uczestnika konkursu lub opiekuna.
12. Zgłoszenia winny być nadsyłane tradycyjną pocztą lub dostarczone osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208 lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl
13. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Piotr Bakal, Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
14. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za prezentację najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.
15. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych uczestnika,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory artystyczne utworów autorskich,
- osobowość sceniczna.
16. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na cpk.art.pl.
Nagrody główne:
- I nagroda - Złoty Klucz 2020 - 3000 PLN
- II nagroda - Srebrny Klucz 2020- 2000 PLN
- III nagroda - Brązowy Klucz 2020 - 1000 PLN
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
17. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
18. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2020 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Mietek Jurecki, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Jarosław Wasik, Sławek Wierzcholski i Karol Donda /Złoty Klucz 2019/ , odbędzie się 4 października  2020r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
19. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
20. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 - Warszawska Scena Bardów,
- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Jerzy Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
jerzy.mamcarz@wp.pl

Mirosław Salach
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy
sekretariat@cpk.art.pl


W tym tygodniu polecamy