Komunikat dot. działalności CPK

2020-03-11

Komunikat dot. działalności CPK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 11.03.2020 r. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zgodnie z treścią poniższego komunikatu, DO ODWOŁANIA zawiesza wszelką działalność kulturalną (wydarzenia, zajęcia, kursy, warsztaty, itd.).

Jednocześnie informujemy, że termin zwrotu pieniędzy za bilety na odwołane wydarzenia podamy odrębnym komunikatem.
PRZYPOMINAMY, ŻE DO WW. ZWROTU NIEZBĘDNY BĘDZIE BILET WRAZ Z PARAGONEM!

Informacje dotyczące terminu zwrotu środków pieniężnych przez poszczególne filie CPK, tj. Klub Kultury Gocław i Klub Kultury Seniora, będą podane na ich stronach internetowych, bądź udzielane telefonicznie bezpośrednio przez pracowników klubów.

Poniżej komunikat Pana Tomasza Kucharskiego, Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe zawieszone zostają do odwołania wszystkie:

1. wydarzenia kulturalne
2. imprezy sportowe
3. zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe

których organizatorem jest m.st. Warszawa lub jednostki nadzorowane i podległe miastu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dniem 12 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie, których zarządcą jest miasto.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej oraz inne niewymienione placówki) a także szkoły wyższe.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpi czasowe zamknięcie instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

Powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy.


Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy

 


W tym tygodniu polecamy