Język angielski dla seniorów online

2020-03-31

Język angielski dla seniorów online

English conversation online
Kursy języka angielskiego dla seniorów (online).


Oferta skierowana jest do osób posługujących się językiem angielskim na poziomie minimum podstawowym.
Tematyka zajęć różnicowana, dobierana przez prowadzącego lektora.


Grupy maksymalnie 4-6 osobowe.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyłają Państwo na adres zapisy@cpk.art.pl
Zajęcia prowadzi lektor: dr Denny Babor - nativespeaker.
(dennybabor@cpkart.onmicrosoft.com oraz dennybabor@gmail.com)

Grupy dla seniorów:

środy
16:00-16:45

Opłata: 10 zł. za zajęcia. Opłaty wnoszone miesięcznie, wysokośc opłaty uzależniona od ilości spotkań w danym miesiącu.

Styczeń: 13, 20, 27,
Luty: 3, 10, 17, 24,
Marzec: 3, 10, 17, 24, 31.

Kwiecień: 7, 14, 21, 28,
Maj: 5, 12, 19, 26,
Czerwiec: 2, 9, 16, 23, 30.

 


dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.W tym tygodniu polecamy