Warszawa wspiera kulturę!

2020-04-07

Warszawa wspiera kulturę! WARSZAWA WSPIERA KULTRĘ!

Kryzys spowodowany zagrożeniem epidemicznym dotyka niektóre branże szczególnie dotkliwie, kultura jest jedną z nich. Zamknięte placówki, odwołane wydarzenia, wstrzymane produkcje uniemożliwiają realizację projektów i wywiązywanie się z umów. Wiele osób z dnia na dzień straciło źródła utrzymania, instytucje borykają się z utrzymaniem płynności finansowej - i to wszystkie: publiczne, pozarządowe i prywatne.
Dziś najważniejsze jest: wesprzeć ludzi, którzy stracili dochody, zachować stabilność instytucji kultury i organizacji pozarządowych i zadbać o kulturę w Miasto Stołeczne Warszawa. Dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia.
- „Mobilni w kulturze" - to otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie indywidualnych projektów. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln zł. W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym (artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom) realizację: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych, planów rozwoju kompetencji. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować online. (Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki - w maju.)
- „Ulubiona warszawska księgarnia" - uruchamiamy też konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych. Inicjatywa dotyczy księgarń indywidualnych, stacjonarnych i/lub antykwariatów księgarskich, zarówno specjalistycznych, jak i ogólnoasortymentowych, prowadzących działalność w nie więcej niż trzech księgarniach stacjonarnych na terenie Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie. (Docenione zostaną trzy księgarnię, a pula nagród wyniesie 40 tys. zł.)
- W ramach wsparcia dla ponadzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów i innych instytucji) wprowadzamy: możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych; możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in poprzez renegocjację umów z dyrektorami; wpisanie do kontraktów (w punkcie dot. wskaźników widzów) prezentacji online; zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych; pomoc w uzyskaniu obniżek lub - odroczenia płatności czynszów.
- W ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych proponujemy: modyfikację złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych, rezultatów projektów); możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury; wpisanie do kontraktów (w punkcie dot. wskaźników widzów) prezentacji online; pomoc w uzyskaniu obniżek w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności.
- W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych proponujemy możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.
Warszawskie placówki kultury od razu zaproponowały nam bogatą ofertę spektakli, koncertów, filmów, debat i innych wydarzeń online - za ich organizację bardzo dziękuję wszystkim ludziom kultury! To pomaga nam wszystkim przetrwać ten czas #zostańwdomu. Jednocześnie apeluję do wszystkich o wsparcie naszych ulubionych teatrów, artystów, zespołów. Uruchomione zbiórki i opłaty za retransmisje, cegiełki i bilety za oglądanie sztuki w internecie pomogą przetrwać organizacjom i ludziom. Przyłączcie się do tych akcji.


W tym tygodniu polecamy