Wystawa Fundacji "Dorastaj z Nami"

2020-07-16

Wystawa Fundacji  

Pomoc musi nadejść szybko.

-Kiedy słyszymy, że zginął pracownik służby publicznej wiemy, że właśnie zawalił się czyjś świat. Musimy działać szybko i profesjonalnie, aby pomóc osieroconym dzieciom i ich bliskim, aby otoczeni opieką uporali się z traumą. Udzielamy pomocy psychologicznej i edukacyjnej, ale nade wszystko służymy cierpliwością i radą, okazujemy im serce, aby odzyskali spokój i wiarę w przyszłość. - mówi Magdalena Pawlak Prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja już od 10 lat wspiera dzieci i rodziny pracowników służb publicznych: strażaków, żołnierzy, policjantów, ratowników górskich, którzy zginęli, zmarli lub doznali uszczerbku na zdrowiu podczas służby. Od kwietnia 2020 Fundacja rozszerzyła swoją działalność i objęła opieką także pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19.

Partnerem wystawy jest PZU


Kontakt: Anna Pykało, koordynator ds. public and media relations

Fundacja Dorastaj z Nami

mail: a.pykalo@dorastajznami.org  

tel. 500 677 550

 

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji, dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do podjęcia pracy i rozpoczęcia dorosłego życia. Od chwili powołania Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 255 dzieci. Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami: www.dorastajznami.org  KRS 0000361265
NR KONTA 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006