Rekrutacja na stanowisko "Starszy specjalisty ds. org.-adm."!

2020-11-06

Rekrutacja na stanowisko Szanowni Państwo,
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko „Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych".

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce BIP, pod adresem: http://cpk.art.pl/files/BIP/2020-Rekrutacja-Starszy-spec-ds-org-adm/Rekrutacja-Starszy-specj-ds-org-adm.pdf

Zachęcamy kandydatów do udziału w rekrutacji.


SPOSÓB REKRUTACJI

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście, listownie tudzież kurierem na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa do dnia 8 grudnia 2020 r.

Liczy się data wpływu oferty do Instytucji.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach z dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH CPK.

Dopuszcza się aplikowanie na stanowisko Starszego specjalisty ds. Organizacyjno-Administracyjnych CPK w wyznaczonym powyżej terminie poprzez portale internetowe związane z publikacją ogłoszeń o pracę, na których to Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zamieści przedmiotowe ogłoszenie. W takim przypadku, jeżeli osoba aplikująca zostanie wybrana do dalszego etapu rekrutacji, wymagane do złożenia, w niniejszym ogłoszeniu dokumenty zostaną uzupełnione w późniejszym terminie