Język angielski dla dzieci online

2020-12-04

Język angielski dla dzieci online Grupy maksymalnie 4-6 osobowe.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wysyłają Państwo na adres zapisy@cpk.art.pl
Zajęcia prowadzi lektor: dr Denny Babor - nativespeaker.
(dennybabor@cpkart.onmicrosoft.com oraz dennybabor@gmail.com)

Grupy dla dzieci  w wieku 8-11 lat.

środy
17.00 - 17.45


Opłata: 10 zł. za zajęcia. Opłaty wnoszone są miesięcznie. Wysokość opłaty uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu.

Styczeń: 13, 20, 27,
Luty: 3, 10, 17, 24,
Marzec: 3, 10, 17, 24, 31.

Kwiecień: 7, 14, 21, 28,
Maj: 5, 12, 19, 26,
Czerwiec: 2, 9, 16, 23, 30.


 

dr Denny BABOR - native speaker języka angielskiego, Polak nigeryjskiego pochodzenia, politolog, specjalista w zakresie amerykanistyki, w tym amerykańskiego systemu politycznego, polityki międzynarodowej i regionu Afryki.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce zdobył na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki - transplantacja amerykańskiego systemu politycznego, socjalnego i ekonomicznego na grunt nigeryjski - sukcesy i porażki".
Wcześniej ukończył Wydział Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalizacja - dyplomacja i stosunki międzynarodowe) oraz filologię angielską. Ukończył także metodyczno - pedagogiczny kurs nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu Warszawskiego.
W Polsce od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, przez kilka lat prowadził w Warszawie własną szkołę języka angielskiego - Babor English Centre.
Nauczanie języka stało się jego pasją. Ceni sobie kontakt z uczniem, stawia na indywidualne podejście do możliwości i oczekiwań każdego z nich, stosuje aktywizujące metody nauczania. Posiada umiejętność motywowania do nauki, od najmłodszych, po dzieci, młodzież i osoby dorosłe, powodując zanikanie psychologicznej bariery językowej u słuchaczy.
Interesuje się polityką, różnicami kulturowymi między narodami, postępem gospodarczym na świecie, jest pasjonatem piłki nożnej i kajakarstwa.


W tym tygodniu polecamy