"Podróże Fausta" - spotkanie z poetą Leszkiem Żulińskim

2011-01-03

„Podróże Fausta" - Spotkanie z poetą, krytykiem i redaktorem telewizyjnym Leszkiem Żulińskim. Wieczór poprowadzi Jan Zdzisław Brudnicki.
 
wstęp wolny


LESZEK ŻULIŃSKI


"Urodziłem się w 1949 roku w Strzelcach Opolskich. W Warszawie zamieszkałem w 1967 roku; w 1973 roku ukończyłem studia polonistyczne na UW.

Debiutowałem na łamach prasy jako poeta w 1971 roku, a jako krytyk - w rok później. Moje książkowe debiuty to: tomik wierszy "Z gwiazdą w oku" (1975) i zbiór szkiców "Sztuka wyboru" (1979). Wydałem dotychczas trzy tomiki poetyckie oraz trzynaście książek krytycznoliterackich. Ta ostatnia dziedzina zdominowała moją aktywność pisarską; uprawiam także publicystykę kulturalną i felietonistykę (stałe felietony prowadziłem w pismach "Fakty", "Sztuka dla Dziecka" oraz w "Aneksie", dodatku kulturalnym do "Trybuny"). Ponadto mam na koncie setki wystąpień radiowych, dziesiątki - telewizyjnych, wstępy lub posłowia do wielu książek innych pisarzy, antologie i prace edytorskie.

Pracę zawodową rozpocząłem w roku 1973 w ruchu edytorskim (KAW oraz LSW). Potem prowadziłem działy literackie w tygodnikach "Tu i teraz" (1982-1985), "Kultura" (1986-1987) i "Wiadomości Kulturalne"(1994-1998); byłem sekretarzem redakcji miesięcznika "Literatura" (1987-1994), a od 2000 roku pracuję w TVP S.A.

Jurorowałem w wielu konkursach literackich; przez wiele lat byłem bliskim współpracownikiem Staromiejskiego Domu Kultury; od 1985 roku zasiadam w kapitule Warszawskiej Premiery Literackiej. Od 1980 roku jestem członkiem Związku Literatów Polskich, a od grudnia 2003 w ZG ZLP pełnię funkcję skarbnika oraz wiceprzewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej.

Z ważniejszych nagród literackich: Nagroda Pióra Czerwonej Róży (1985), Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1989), Nagroda im. Emila Granata (1993), Nagroda im. Klemensa Janickiego (1995) oraz Wielki Laur XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w Dziedzinie Krytyki (2002).

Moje "oficjalne" biogramy można znaleźć m.in. w:

  • "Kto jest kim w Polsce", edycja 3, Interpress, Warszawa 1993;
  • Lesław M. Bartelski "Polscy pisarze współcześni 1939-1991", PWN, Warszawa 1995;
  • Piotr Kuncewicz "Leksykon polskich pisarzy współczesnych", t. II, Graf-Punkt, Warszawa 1995
  • Elżbieta Ciborska "Leksykon polskiego dziennikarstwa", DW Elipsa, Warszawa 2000;
  • "Współcześni pisarze polscy i badacze literatury", IBL - WSiP - Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007, tom. X"