Zgłoszenia na V Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty

2011-01-04

Zgłoszenia na V Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty

Regulamin V Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY "MOJA WOLNOŚCI" 2011


Organizatorzy:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel/fax: (22) 837-33-24 , 726 55 60 12
jerzy@mamcarz.wav.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 517-65-75, fax (22) 517-65-76
sekretariat@cpk.art.pl


1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" organizowany przez Stowarzyszenie  Warszawska  Scena  Bardów  oraz  Centrum  Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów  oraz solistów amatorów i profesjonalistów, którego finał  ma  miejsce  w  pierwszej  dekadzie  czerwca.
2. Uczestnicy: Młodzież  od  lat  16  oraz  osoby  dorosłe.
3. Nieletni  uczestnicy  konkursu  mają obowiązek  przebywania  pod  opieką instruktorów  lub  opiekunów.
4. Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory  słowno-muzyczne:
a)  autorstwa Jonasza  Kofty (możliwość  zaprezentowania  własnej  muzyki),
b)   własnego  autorstwa  powstałe  w  poetyce  Jonasza Kofty (mile widziane utwory satyryczne),
c)  innych  autorów  piszących o  tematyce  szeroko  pojętej  wolności (wolności  słowa, jednostki, narodów).
Punkty  a, b i c  mogą  się przenikać.
Jury   kwalifikujące  uczestników  do  Koncertu  Konkursowego,  biorąc  pod uwagę  walory  artystyczne  nadesłanych  materiałów,  może  zakwalifikować do  udziału  w  konkursie  utwory  w  pełni  autorskie   powstałe  w poetyce  patrona  festiwalu.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając karty zgłoszeń (wg załączonego wzoru) oraz materiał  dźwiękowy z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal  do dnia  10 maja 2011r., na adres:
Centrum  Promocji  Kultury  w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy  ul. Podskarbińska 2 , 03-833  Warszawa.
6. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury   zakwalifikuje  wykonawców  do Koncertu  Konkursowego (z  udziałem  publiczności).
7. Festiwal odbędzie się w dniach  4 i 5 czerwca 2011  w   Centrum  Promocji Kultury  w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy  ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa.
8. Koncert  Konkursowy odbędzie się 4 czerwca 2011 od godz. 17:00, według harmonogramu ustalonego przez Jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przez datą Festiwalu.
9. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu są zobowiązani spełnić następujące wymagania techniczne:
- podkład muzyczny na CD,
- opisany: wykonawca, tytuły piosenek, czas trwania, kolejność wykonywania,
- podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych,
- uczestnicy  wykorzystują   akompaniament własny  lub  na  nośniku  CD.
10. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Jadwiga Kofta, Artur  Andrus, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz,  Paweł Sztompke, Andrzej Zakrzewski  i  Roman  Ziemlański.
Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
11. Jury przyzna I, II, III miejsca  oraz wyróżnienia, którymi  będzie zaproszenie  do  Koncertu  Finałowego.
12. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych,
- walory głosowe,
- dykcja,
- muzykalność,
- interpretacja piosenek konkursowych,
- walory  artystyczne  utworów  autorskich,
- osobowość  sceniczna.
13. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na   http://www.cpk.art.pl/.
- I    nagroda  - Złoty  Klucz - 2 000 PLN
- II  nagroda   - Srebrny  Klucz - 1 500 PLN
- III nagroda   - Brązowy  Klucz  - 1000 PLN
Kwoty nagród są kwotami brutto.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
14. Fundatorem nagród pieniężnych, wręczanych  podczas  Koncertu  Finałowego jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS  i  Stowarzyszenie  Artystów  Wykonawców Stoart.
15. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.
16. Koncert Finałowy w którym wystąpią  Laureaci  oraz  Warszawska  Scena Bardów  w  składzie: Artur  Andrus, Krzysztof  Daukszewicz, Andrzej  Garczarek,  Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz,   oraz  Stan  Borys  i zespół  "3 zmiana"  z  Wiednia,   odbędzie się 5 czerwca 2011 o godz. 18:00 w  Centrum  Promocji  Kultury  w  Dzielnicy  Praga Południe   m. st. Warszawy.
17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
18. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.
19. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Jerzy Mamcarz - Warszawska Scena Bardów,
- Kamila Korzybska - Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa.

Jerzy  Mamcarz
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
726 55 60 12
jerzy@mamcarz.wav.plBarbara Gebler Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe. st. Warszawy
22 517 65 75
sekretariat@cpk.art.pl

 


W tym tygodniu polecamy