6. Obwód Armii Krajowej Praga

2011-02-08

6. Obwód Armii Krajowej Praga

„6. Obwód Armii Krajowej Praga" - spotkanie z bohaterami książki Henryka Sztandaua. 
22 lutego 2011 roku
godz. 17:00
wstęp wolny
 

„Książka 6. Obwód Armii Krajowej Praga, mimio że nie jest publikacją naukową ani nawet opracowaniem historycznym, zasługuje na szczególną uwagę. Prezentuje bowiem mało znane dzieje  ZWZ-AK w prawobrzeżnej Warszawie i niezwykle przejmujące wspomnienia wojenne. Relacje zebrał od współtowarzyszy broni i opracował na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oficer komórki wywiadu 6. Obwodu AK Henryk Sztandau ps. „Zatorski". Dzięki Jego pracy powstało ponad osiemset stron maszynopisu uporządkowanych wspomnień, które po pracach edycyjnych przybrały formę opowieści o życiu mieszkańców Pragi i ich walce z niemieckim okupantem..."


W tym tygodniu polecamy