13 października 2021 (środa)
godz. 18.00
wstęp – wejściówki do odbioru w CePeK od 6 października. Pierwszeństwo mają uczestnicy projektu, liczba miejsc ograniczona.


Koncert Praskiej Orkiesty DreamUp.

„Dream Up” jest międzynarodowym programem Grupy BNP Paribas zainicjowanym w 2015 roku, finansowanym przez Fundację BNP Paribas w Paryżu i realizowanym w blisko 30 krajach. Podstawą projektu jest edukacja oraz regularna praktyka artystyczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu Fundacji BNP Paribas realizowanego w Warszawie jest powstanie wieloletniej inicjatywy społeczno-kulturalnej na warszawskiej Pradze.
U podstaw projektu leży idea rozwoju ogólnego poprzez aktywność muzyczną: budowa harmonii emocjonalnej, rozwój kreatywności, zdolności koncentracji, empatii, umiejętności współpracy, czy wzajemnego szacunku.
Pierwsza, trzyletnia edycja programu (realizowana przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich”) adresowana była do dzieci i młodzieży będących pod opieką świetlic środowiskowych w dzielnicy Praga-Północ i Praga-Południe. Zakładała ona systematyczną naukę gry na instrumentach, rozbudzenie pasji i zainteresowań muzycznych, zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do dalszego rozwoju, a także zachęcenie do gry zespołowej.Druga edycja projektu „Dream Up” realizowana przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2 w okresie od września 2018 do sierpnia 2021 była kontynuacją działań pierwszej edycji, ale w nowej formule.
Celem niemierzalnym projektu „Dream Up” była konfrontacja i integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk warszawskiej Pragi.
Projekt kierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat, zarówno mających przygotowanie muzyczne, jak i całkowitych amatorów, którzy nie mieli dotąd okazji do rozwijania swoich pasji muzycznych.
Zajęcia odbywały się w salach Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie na Pradze-Południe, przez doświadczonych, czynnych zawodowo muzyków.

Koncert Praskiej Orkiestry DreamUp