3 maja 2023 (środa)
godz. 17:00
wstęp wolny

Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. w Warszawie oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zapraszają na KONCERT Z OKAZJI 232 ROCZNICY UCHWALENIA KOSTYTUCJI 3 MAJA

Wystąpią:
Chór Surma
Marcin Zieliński (fortepian)
Klaudiusz Bieńko (dyrygent)
Agnieszka Drążczyk (dyrygent)


Chór Surma
W roku 1921 Dyrekcja Tramwajów i Autobusów w Warszawie powołała do życia chór męski, złożony z pracowników przedsiębiorstwa. Pierwsze próby odbyły się w styczniu 1921 roku, a publicznie zespół wystąpił 3 marca 1923 roku w Sali Wielkiej Teatru Tramwajarzy przy ul. Młynarskiej z okazji oddania do użytku zespołu szkół tramwajarskich. Po wojnie stał się on chórem mieszanym i jest jednym z najstarszych – obok Lutni i Harfy – polskich zespołów śpiewaczych. Chór nie przerwał działalności w czasie wojny. Koncertując w kościołach, wspólnie z solistami Opery Warszawskiej przynosił ulgę i radość Polakom. Od 100 lat chór istnieje dzięki wsparciu sponsorów związanych z transportem miejskim. Obecnie działa pod patronatem Miejskich Zakładów Autobusowych. Próby odbywają się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Ostrobramskiej 38 we wtorki i czwartki w godz. 17:00-19:00, na których mile widziani są wszyscy nowi śpiewacy!

Klaudiusz Bieńko
Urodził się w 1988 r. w Warszawie. Ukończył Instytut Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Muzykologię Teoretyczną i Stosowaną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego, a także studia w zakresie muzyki kościelnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, kształcąc się pod kierunkiem m.in. Michała Dąbrowskiego, Damiana Skowrońskiego i Piotra Wilczyńskiego. W 2017 r. założył Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Rusinowie k. Przysuchy. Ponadto przez kilka lat pracował na stanowisku nauczyciela muzyki i historii, jak również pełnił obowiązki organisty w Warszawie i jej okolicach. Obecnie zaś oprócz pracy na stanowisku artysty chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego realizuje zadania muzyka, będąc dyrygentem chórów: Cantores Reginae działającego przy parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie i Surma działającego przy Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie. Jest także organistą w klasztorze oo. Pasjonistów w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 21. W kadencji 2022–2026 został wybrany na członka i sekretarza Rady Osiedla Grochów Północny Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Agnieszka Drążczyk
Chórmistrz, dyrygent, nauczyciel, animator kultury. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie fletu poprzecznego, Muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Bogdana Goli. W roku 2007/2008 była stypendystką m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za wysokie osiągnięcia naukowe i artystyczne. Laureatka I miejsca IV Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych UMFC. Jej wielką pasją oprócz dyrygentury jest śpiew solowy. Kształciła się pod kierunkiem wybitnych śpiewaków, m.in.: Anny Radziejewskiej, Bożeny Betley i Joanny Łukaszewskiej. Śpiewała w Chórze Warszawskiej Opery Kameralnej. Nagrywała muzykę filmową, jak również brała udział w nagraniach płyt CD m.in. z Julią Lezhnevą, Aleksandrą Kurzak, Markiem Minkowskim czy Sinfonią Varsovia. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu chórów, m.in. pełniła rolę drugiego dyrygenta Chóru Akademickiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi trzy chóry: Quasi Angeli działający przy Szkole Podstawowej nr 75 im. M. Konopnickiej w Warszawie, Pio Canto działający przy Sanktuarium o. Pio w Warszawie, oraz chór Surma, działający przy Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie.

Marcin Zieliński
Kompozytor, organista, aranżer. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów Józefa Serafina i kompozycji Stanisława Moryto. Swoją wiedzę i umiejętności dotyczące muzyki barokowej pogłębiał w Accademia Internazionale della Musica w Mediolanie. Uczestniczył też w kursach Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu w Warszawie. Jego utwory były wykonywane w Polsce i za granicą. Nagranie Concertino na klarnet i orkiestrę smyczkową zostało zamieszczone na płycie Artura Pachlewskiego Koncerty klarnetowe. Jako organista występował w Polsce, Mołdawii, Rumunii, Białorusi, Luksemburgu i we Włoszech, biorąc udział w wielu festiwalach i cyklach koncertowych (m.in.: Legnickie Conversatorium Organowe, Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales, Mahutny Boża, Vespri d’Organo in Sant’ Alessandro). Jako instrumentalista współpracował m. in. z Leszkiem Możdżerem, Krzysztofem Herdzinem, Orkiestrą Kameralną AUKSO, orkiestrą Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, orkiestrą Polish Sinfonietta oraz Warszawskim Chórem Międzyparafialnym.

Program
Gaude Mater Polonia [XIII w] sł. Wincenty z Kielczy, muz. XIII w., opr. Teofil Tomasz Klonowski
Mazurek Dąbrowskiego [1797] sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany, opr. Kazimierz Sikorski, Włodzimierz Raczkowski
Mazurek Trzeciego Maja [1791] sł. Rajnold Suchodolski, muz. autor nieznany, opr. Jerzy Łysiak
Polonez Trzeciego Maja [1791] sł. Franciszek Dionizy Kniaźnin, muz. Aleksander Rodowski, opr. Marek Witkowski
Boże coś Polskę [1820] sł. Alojzy Feliński, Antoni Gorecki, muz. XVII w., opr. Włodzimierz Sołtysik
Przy sadzeniu róż [1831] sł. Seweryn Goszczyński, muz. autor nieznany, opr. Jerzy Łysiak, solo: Janusz Obara, Krzysztof Giza, Jerzy Zarzembski
Marsz strzelców z 1863 r. [1863] sł. i muz. Władysław Ludwik Anczyc, opr. Józef Świder
Marsz Polonia [1863] sł. i muz. autor nieznany, opr. Agnieszka Drążczyk, solo: Amelia Drążczyk
Przybyli ułani [1914] sł. Feliks Gwiżdż, muz. autor nieznany, opr. Józef Świder
Maki [1918] sł. Kornel Makuszyński, muz. Stanisław Niewiadomski, opr. Józef Świder
Ojczyzno ma [1981] sł. i muz. ks. Karol Dąbrowski, opr. Jerzy Łysiak, solo: Elżbieta Bogdańska, Barbara Pijanowska
Taki kraj [1988] sł. Jan Pietrzak, muz. Zbigniew Raj, opr. Jerzy Łysiak

Koncert z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja / Chór Surma