8.01-26.01.2022
w godz. 11:00-18:00
wstęp wolny

Wystawa „KODY” /// Małgorzata Skuza


Biogram:
Dyplom – 1985 r. w pracowni prof. Antoniego Starczewskiego – ASP Łódź.
Od 2004 r. zajmuję się grafiką artystyczną, wcześniej tworzyłam instalacje z udziałem materiałów naturalnych – „Wiszące mosty” oraz grafikę komputerową – „Kody binarne”, „Szyfry”, „Matryce” – prezentując je na wystawach w Polsce i zagranicą.
Monoprint to technika własna z użyciem pieczątki i tuszu na papierze japońskim. Prace inspirowane są pismem, pismem odręcznym, starożytnymi rytami, ideogramami, znakami japońskimi, czcionkami oraz nowoczesnymi technikami drukarskimi. Przedstawiają abstrakcyjny obraz przypominający pismo, rodzaj wymyślonego alfabetu lub zakodowanej treści – szyfr. Znaki tych alfabetów tworzą kompozycje rytmiczne, złożone ze zbiorów odbić stempla „z ręki” w sposób naśladujący naturalny proces pisania, gdzie linia tekstu wymyka się geometrii. Tę właśnie cechę niedoskonałości mózgu uznaję za kluczową w budowaniu swoich kompozycji.
Każde odbicie jest inne: słabsze lub mocniejsze, dokładne lub nieudane. W tej technice matrycą jest stempel, a więc pracę tworzą setki odbitych mini-matryc. Dzięki temu prace są niepowtarzalne i dlatego nazwałam je monoprintami.
Wiele moich prac jest inspirowanych kodami genetycznymi, kodami cyfrowymi, szyframi, zapisami sygnałów. Nawet tekst nieznanego języka jest rodzajem kodu. W przypadku pracy „Matrix” posłużyłam się kodem kulturowym załączając kapsułkę czerwoną i niebieską do wyboru dla widzów.Dwa pierwsze zdania tego tekstu są przetłumaczone na kod binarny (BiMatrix) i jest to zasada, dzięki której powstała praca „Między snem a snem – kod binarny”.

01000100 01111001 01110000 01101100 01101111 01101101 00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 00110001 00111001 00111000 00110101 00100000 01110010 00101110 00100000 01110111 00100000 01110000 01110010 01100001 01100011 01101111 01110111 01101110 01101001 00100000 01110000 01110010 01101111 01100110 00101110 00100000 01000001 01101110 01110100 01101111 01101110 01101001 01100101 01100111 01101111 00100000 01010011 01110100 01100001 01110010 01100011 01111010 01100101 01110111 01110011 01101011 01101001 01100101 01100111 01101111 00100000 00101101 00100000 01000001 01010011 01010000 00100000 01001100 11000011 10110011 01100100 11000101 10111010 00101110 00001101 00001010 01001111 01100100 00100000 00110010 00110000 00110000 00110100 00100000 01110010 00101110 00100000 01111010 01100001 01101010 01101101 01110101 01101010 11000100 10011001 00100000 01110011 01101001 11000100 10011001 00100000 01100111 01110010 01100001 01100110 01101001 01101011 11000100 10000101 00100000 01100001 01110010 01110100 01111001 01110011 01110100 01111001 01100011 01111010 01101110 11000100 10000101 00101100 00100000 01110111 01100011 01111010 01100101 11000101 10011011 01101110 01101001 01100101 01101010 00100000 01110100 01110111 01101111 01110010 01111010 01111001 11000101 10000010 01100001 01101101 00100000 01101001 01101110 01110011 01110100 01100001 01101100 01100001 01100011 01101010 01100101 00100000 01111010 00100000 01110101 01100100 01111010 01101001 01100001 11000101 10000010 01100101 01101101 00100000 01101101 01100001 01110100 01100101 01110010 01101001 01100001 11000101 10000010 11000011 10110011 01110111 00100000 01101110 01100001 01110100 01110101 01110010 01100001 01101100 01101110 01111001 01100011 01101000 00100000 00101101 00100000 11100010 10000000 10011110 01010111 01101001 01110011 01111010 11000100 10000101 01100011 01100101 00100000 01101101 01101111 01110011 01110100 01111001 11100010 10000000 10011101 00100000 01101111 01110010 01100001 01111010 00100000 01100111 01110010 01100001 01100110 01101001 01101011 11000100 10011001 00100000 01101011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 01101111 01110111 11000100 10000101 00100000 11100010 10000000 10010011 00100000 11100010 10000000 10011110 01001011 01101111 01100100 01111001 00100000 01100010 01101001 01101110 01100001 01110010 01101110 01100101 11100010 10000000 10011101 00101100 00100000 11100010 10000000 10011110 01010011 01111010 01111001 01100110 01110010 01111001 11100010 10000000 10011101 00101100 00100000 11100010 10000000 10011110 01001101 01100001 01110100 01110010 01111001 01100011 01100101 11100010 10000000 10011101 00100000 01110000 01110010 01100101 01111010 01100101 01101110 01110100 01110101 01101010 11000100 10000101 01100011 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01100001 00100000 01110111 01111001 01110011 01110100 01100001 01110111 01100001 01100011 01101000 00100000 01110111 00100000 01010000 01101111 01101100 01110011 01100011 01100101 00100000 01101001 00100000 01111010 01100001 01100111 01110010 01100001 01101110 01101001 01100011 11000100 10000101 00101110

Małgorzata Skuza

Wystawę można oglądać od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 18:00 oraz w piątek w godz. 11:00-15:00.

Wystawa „KODY” /// Małgorzata Skuza