Protokół jury konkursu wokalnego

Protokół jury konkursu literackiego

Gala Finału – autor zdjęć: Michał Haru Rawiński

XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 i Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 zapraszają do udziału Mazowieckim XIV. Przeglądzie Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź 2021”.

Tegoroczna edycja Przeglądu odbywa się w rok jubileuszu 25. lecia XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej.

Przegląd kierowany jest do uczniów szkół średnich, szkół policealnych i studentów z terenu województwa mazowieckiego oraz wszystkich uczniów szkół im. Agnieszki Osieckiej w całej Polsce.

Mazowiecki XIV. Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź 2021” ma charakter konkursowy i odbywa się w dwóch kategoriach:

1. KONKURS WOKALNY – na wykonanie piosenek Agnieszki Osieckiej

2. KONKURS LITERACKI – na wiersz inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej

Przegląd odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Kucharskiego, Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy i patronatem Fundacji „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej.

Przegląd finansowany jest przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w ramach programu WIE.

Wszelkie informacje na temat Mazowieckiego XIV. Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź 2021” znajdują się poniżej:

Ogłoszenie otwarcia

Regulamin- postanowienia ogólne

Regulamin- konkurs wokalny

Regulamin – konkurs literacki

Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej

Zgoda osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia – konkurs wokalny

Karta zgłoszenia – konkurs literacki

Regulamin, Karty Zgłoszenia i informacje o Przeglądzie dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsl.waw.pl lub fb szkoły.

XIV Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej 2021