22 sierpnia 2023 (wtorek)
godz. 18.30
wstęp wolny


OKIEM FOTOGRAFA: Andrzej Tyszko: „Twarze muzyki”. Gościem sierpniowego spotkania Okiem Fotografa będzie Andrzej Tyszko, który od 1982 roku uwiecznia bohaterów naszej (i nie tylko) sceny muzycznej. Zobaczymy wiele fotografii wykonanych w czasie stanu wojennego, kiedy twórczość muzyczna była wyrazem sprzeciwu wobec zakłamanej rzeczywistości. Andrzejowi udało się uchwycić nie tylko liczne twarze i zespoły, ale też ducha tamtych czasów. Nie zabraknie jednak też obrazów późniejszych i najnowszych, czasami tych samych muzyków. Szczególne miejsca w archiwum fotografa zajmują Tomasz Stańko i Kora, którym poświęcił odrębne wystawy w ostatnich latach. Andrzej Tyszko do roku 1987 stworzył ponad 80 okładek płyt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielką pasją był jazz, czego wyrazem stały się wyjątkowo piękne i głębokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywał portrety najsłynniejszych norweskich jazzmanów. „Twarze Muzyki – fotografia 1982-2015” to tytuł albumu Andrzeja Tyszko, zawierającego 150 fotografii, podzielonych na cztery rozdziały: Pop & Blues, Rock, Jazz i Muzyka poważna. W publikacji tej udało mu się oddać istotę oraz piękno ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą historię naszej muzyki, kultury, mody. Książkę można będzie nabyć w trakcie spotkania. Strony internetowe gościa: https://www.facebook.com/twarzemuzyki, https://www.tyszkoandrzej.com.pl
Okiem Fotografa to cykl spotkań, prelekcji i wideocastów poświęconych fotografii. Przygotowanie i prowadzenie spotkania oraz całego cyklu: Irek Graff. Partner: Fotokursownia Irka Graffa.

Okiem Fotografa: Twarze muzyki / Andrzej Tyszko