8 stycznia 2022 (sobota)
godz. 18.00
wstęp – wejściówki dostępne w CePeK od 29 grudnia


Izabella Konar – Psalmy staropolskie, staro-cerkiewno-słowiańskie i hebrajskie. Izabella Konar (Isa Conar) przeszła wszystkie szczeble muzycznego wykształcenia: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu i w Lublinie w klasie gitary klasycznej oraz studia w Instytucie Artystycznym na kierunku Wychowanie Muzyczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Poznańskiej Akademii Muzycznej – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W 1997 roku z zespołem Alca Prim otrzymana nagroda główna na konkursie „Kozienalia” w Lublinie. W latach 2001-02 była gitarzystką w zespole „Matka”. W 2005 wygrała w Plebiscycie Radiowym „Przebojem na Antenę” z zespołem CONAR. Współpracowała z zespołami Alchemia, Exit oraz takimi muzykami jak Jean Michel Roussierre, Helmut Fischer, Ulrik Kilstrom, Marek Dugovic, Jim Rustermayer i Mark Stevens i inni. W 2020 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie Piosenki „Strojne w biel” w Lublinie.
Wstęp: wejściówki dostępne w CePeK od 29 grudnia.

Psalmy staropolskie, staro-cerkiewne i hebrajskie