19 lutego 2022 (sobota)
godz. 17.00
wstęp – wejściówki dostępne w CePeK od 7 lutego

SALON LITERACKI zaprasza na spotkanie ze Stanisławem Ulickim. Dyskusja dotyczyć będzie wydanej przez Wydawnictwo ARKADY książki „IKONY. HISTORIA I TEOLOGIA” Nikodima Pawłowicza Kondakowa, przetłumaczonej przez Stanisława Ulickiego. O książce na stronie Wydawnictwa napisano „Fascynująca wyprawa w tajemniczy i mroczny świat bizantyjskich ikon. Tam, gdzie sztuka spotyka się z teologią, religia z polityką – tymi właśnie obszarami zajmuje się wybitny bizantolog, Nikodim Kondakow. W swoim bogatym wywodzie autor szczegółowo opisuje technikę pisania ikon, genezę stylu bizantyjskiego malarstwa, jego uwarunkowania historyczne i polityczne. Z perspektywy czasu można ponadto zauważyć, jak pisane w pierwszych dekadach XX wieku opus magnum Kondakowa ujmuje ikony z punktu widzenia chylącego się ku upadkowi, choć wciąż marzącego o potędze Imperium Rosyjskiego”. Spotkanie poprowadzi Ludmiła Radina.
Wstęp – wejściówki dostępne w CePeK od 7 lutego.

Salon Literacki: spotkanie ze Stanisławem Ulickim