15 stycznia 2022 (sobota)
godz. 15.00
bilety: 10 zł dostępne w CePeK od 5 stycznia


Spektakl dla dzieci pt. „Kosmolenie ratują Ziemię”. „Kosmolenie ratują Ziemię” to ekologiczny spektakl Teatru Kultureska, który uczy przez zabawę. To wesoła lekcja ekologii, oprawiona wyjątkową muzyką, kostiumami i scenografią. Z zabawnej historii płynie morał: „Jeżeli zadbacie o przyrodę możecie stać się ziemskimi bohaterami”. Przedstawia dzieciom negatywne skutki działań człowieka, takich jak: produkowanie dużej ilości śmieci, spalanie śmieci w piecach i zanieczyszczenie przyrody. Wskazuje dzieciom sposoby na właściwe gospodarowanie odpadami – poszerza wiedzę dziecka o segregacji odpadów, metodach unikania powstawania odpadów oraz możliwościach ponownego wykorzystania odpadów. Widzowie dowiedzą się w jaki sposób chronić powietrze – m.in. poprzez wybór ekologicznych środków transportu, właściwe ogrzewanie domów, jak i np. sadzenie drzew. Spektakl promuje także oszczędzanie wody. Ta przejmująca historia z pewnością poruszy serce każdego dziecka i zmotywuje do podejmowania działań ekologicznych. Przedstawienie adresowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
Bilety: 10 zł dostępne w CePeK od 5 stycznia.

Spektakl dla dzieci „Kosmolenie ratują Ziemię”