1 sierpnia (niedziela) – 3 sierpnia 2021 (wtorek)
godz. 18.00
ON-LINE

„Przebudź się – jesteś wolny…” – ON-LINE. Spotkania z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w interpretacji znakomitego barda Adama Tkaczyka („Wyspy Dobrej Nadziei”).

Linki do wydarzeń on-line

1 SIERPNIA 2021 r.
2 SIERPNIENIA 2021 r.
3 SIERPNIA 2021 r.

„Przebudź się – jesteś wolny…” ON-LINE