Finisaż wystawy:
22 kwietnia 2023 /sobota/
godz. 19:00
/wstęp wolny
/

Wystawa czynna:
7 kwietnia – 25 kwietnia 2023
w godz. 11:00-18:00
/wstęp wolny
/

Wystawa „CZEGO NIE MÓWIMY” przedstawia prace malarskie opisujące – za pomocą plam, kształtów, linii, kolorów, kompozycji – myśli, które nigdy nie zostały wypowiedziane w formie dialogu; słowa, które zanim wybrzmiały i wypełniły tło akustyczne były wizjami, wrażeniami i wyobrażeniami. Być może trafniejszą formą wypowiedzi do niektórych tematów jest obraz. Być może emocje ujęte w formie wizualnej są bardziej dopełnione, „domówione”. Inspiracją zawsze są emocje towarzyszące codzienności, relacjom, zdarzeniom, zapachom, czasem śladom światła, czasem dźwiękom pojawiającym się i znikającym zanim się je zapamięta. Niekiedy chce się namalować słowo, którego nie ma się odwagi wypowiedzieć lub wypowiedziane w relacji z innymi ludźmi nie ma żadnego znaczenia. Jego znaczenie zna tylko wypowiadający. Tylko on odczytuje kod, upaja się nim, wycisza lub motywuje. A więc słowa mogą być motywacją do malowania? Kiedy słowa stają się kształtami, kiedy mają swoją przestrzeń, np. 120×60, kiedy docierają na wystawę i kiedy przychodzi widz, odbiorca, który doświadcza swoich przeżyć konfrontując je z emocjami i wizjami twórcy, to właśnie wtedy rozpoczyna się dialog, zgadywanie słów i znaczeń. To, czego nie mówimy, staje się opowiedziane poprzez pokazanie. Nie zawsze treść odczytana przez odbiorcę musi być tożsama z zamysłem malarza. Może chodzi o to, żeby w tych obrazach każdy odczytał swoją opowieść, powiedział w myślach lub na głos swoje słowa „których nie mówi”.

Dorota Kulicka ur. 1976, studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie ukończone w 2012 oraz Pedagogiki i Psychologii UMCS ukończone w 2000 r. Od kilku lat zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków.

Nagrody:
-I miejsce w konkursie „Zapachy życia” –  Rybnik-Boguszowice 2012.
-II nagroda w XIII Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Zamość 2016.
-Wyróżnienie honorowe V Międzynarodowego Biennale Obrazu Qadro-Art. – Łódź 2016.
-Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego w XIV Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli.
-Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019 przyznana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.
-III nagroda w kategorii MALARSTWO w XVI Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Lublin 2022.

Kurator wystawy: Marcin Kokoszko

Wystawa „CZEGO NIE MÓWIMY” / Dorota Kulicka