5 kwietnia – 10 maja 2023
w godz. 8:00-22:00
wstęp wolny

Wystawa „Ready to print” / Artists Support Ukraine


Każda wojna jest źródłem dehumanizacji, ma konsekwencje psychiczne i duchowe. Musimy walczyć na terenie, o którym zbyt często się zapomina, czyli na terenie Kultury.

Artists Support Ukraine prezentuje wystawę broni artystycznej przeciwko broni wojennej. Prace i relacje wydarzeń wykonane pod bombami przez artystów ukraińskich.

Organizatorzy: Stowarzyszenie LE DROIT HUMAIN, Centrum Promocji Kultury

Stowarzyszenie LE DROIT HUMAIN, działające w Polsce od 1993 roku, będąc częścią międzynarodowej organizacji, skupia w swoich szeregach osoby zaangażowane społecznie, którym bliska jest idea międzyludzkiego braterstwa ponad podziałami i granicami.
Stowarzyszenie ma na celu szerzenie wśród swych członków i wśród Ludzkości idei Wolności, Równości i Braterstwa oraz wzajemnej tolerancji, poszanowania innych i samego siebie, wolności sumienia, a także poszukiwanie powszechnej solidarności i propagowanie zasad moralnych.
W obliczu zbrojnych wydarzeń zapoczątkowanych 24 lutego 2022 r., nie pozostajemy obojętni – wspierając finansowo oraz materialnie uchodźców oraz obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i samej Ukrainie.
Każda wojna jest źródłem dehumanizacji, ma konsekwencje psychiczne i duchowe. Musimy walczyć na terenie, o którym zbyt często się zapomina, czyli na terenie Kultury.
Stowarzyszenie ukraińskich artystów, które nazywa się Artists Support Ukraine (ASU) https://artistssupportukraine.today przygotowało wystawę „Ready to print(Gotowe do wydruku). Prezentuje ona prace i relacje wydarzeń wykonane pod bombami.
Wraz z Centrum Promocji Kultury prezentujemy te prace mieszkańcom Warszawy.
Mówimy razem ukraińskim artystom, aktorom w tej dziedzinie, że są niezbędni, nie pozostawiamy ich w izolacji. Dajemy im głos.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy.

Wystawa „Ready to print” / Artists Support Ukraine