Warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych uczestniczących  w Warszawskiej Akcji „Zima w mieście” 2022.

Terminy warsztatów: 2 lutego 2022 r. w godz. 9:00-10:00, 10:15-11:15, 11:30-12:30.
Wiek uczestników: 7-12 lat.
Grupy do 12 osób.

Warsztaty plastyczne mające na celu rozwijanie kreatywności i twórczej ekspresji u dzieci, zwiększenie ich zdolności manualnych i łączenie tych działań z elementami terapii przez sztukę. Tematyka zajęć będzie związana z aktualną porą roku – urokiem zimy.

Zapisy na warsztaty są przyjmowane pod adresem: sekretariat@cpk.art.pl. By zgłosić udział w zajęciach opiekun grupy  wysyła swoje imię i nazwisko,  ilość dzieci, kontakt telefoniczny do opiekuna, wskazuje preferowaną grupę, w tytule wiadomości wpisuje: zima w mieście.

Regulamin warsztatów manualno-plastycznych, realizowanych w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rozdział I. Zasady ogólne

 1. W zajęciach organizowanych w ramach akcji ,,Zima w mieście 2022” mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat.
 2. Zajęcia będą odbywały się 2 lutego 2022 roku w godz. 9:00-10:00 (I grupa) oraz w godz. 10:15-11:15 (II grupa), 11:30-12:30 (III grupa).
 3. Uczestnikami zajęć w CPK są grupy zorganizowane z placówek oświatowych z terenu Pragi-Południe.
 4. Zapisy na warsztaty są przyjmowane pod adresem: sekretariat@cpk.art.pl. By zgłosić udział w zajęciach opiekun grupy  wysyła swoje imię i nazwisko,  ilość dzieci, kontakt telefoniczny do opiekuna, wskazuje preferowaną grupę, w tytule wiadomości wpisuje: zima w miescie.
 5. Nabór na zajęcia trwa do 25 stycznia 2022 roku.
 6. Zajęcia będą odbywały się w sali klubowej CPK (poziom – 1), z zachowaniem limitów osób w danym pomieszczeniu (maks. 12 osób małoletnich plus nauczyciele i prowadzący zajęcia).
 7. Dzieci zajmują wskazane miejsce przy stole, z zachowaniem dystansu pomiędzy innymi uczestnikami zajęć.
 8. Ustala się limit osób przebywających w budynku zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS.
 9. Informacja o aktualnym limicie osób przebywających w miejscu zarządzanym przez Centrum jest podawana na stronie internetowej Centrum oraz w miejscach publicznie dostępnych w budynku Centrum.
 10. Centrum ma prawo odmowy wstępu do miejsca zarządzanego przez Centrum w przypadku ryzyka przekroczenia bezpiecznego limitu osób.

Rozdział II. Wejście do budynku

 1. Na terenie Centrum nie mogą przebywać dzieci, których stan zdrowia wskazuje na objawy COVID-19.
 2. Przed wejściem do Centrum dziecko:
 • posiada nałożoną maseczkę ochronną,
 • dezynfekuje ręce płynem wirusobójczym lub mydłem w toalecie.
 • Każdy, kto nie posiada maseczki lub nie dokona dezynfekcji rąk, ma zakaz wstępu do pomieszczeń Centrum.

Rozdział III. Środki higieny

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są umieszczone przy wejściu głównym do Centrum.
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość 2 metrów – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami w miejscach świadczenia usług.
 3. Przedmioty (stoły, krzesła itp.) znajdujące się w pomieszczeniach Centrum podlegają systematycznej i kompleksowej dezynfekcji.

Rozdział IV. Zasady bezpiecznej obsługi oraz ograniczenie kontaktu

 1. W Centrum dziecko przebywa tylko przez czas niezbędny dla udziału w zajęciach.
 2. Dziecko powinno być pouczone przez opiekuna o konieczności zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz obowiązku noszenia maseczki na twarzy podczas przebywania w Centrum. Istnieje możliwość zdjęcia maseczki przez dziecko w czasie zajęć pod warunkiem zachowania odległości 2 metrów od innych uczestników.
 3. Opiekunowie  są zobligowani do kontroli przestrzegania wszelkich zasad sanitarnych przez dzieci i młodzież.
 4. Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży są znane opiekunom.
 5. W czasie przebywania w Centrum dziecko nie może spożywać żadnych posiłków.
 6. Rzeczy osobiste, tj. odzież wierzchnia, butelka z wodą do picia, dziecko pozostawia w miejscu wskazanym przez instruktora zajęć.

Rozdział V. Korzystanie z materiałów podczas zajęć

 1. W pomieszczeniach Centrum wydziela się  tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu materiałów, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla materiałów wydawanych uczestnikom.
 2. Zaleca się zwrot materiałów  bezpośrednio przez uczestnika na stanowisko zwrotu, wyznaczone w pomieszczeniu gdzie prowadzone są zajęcia.
  Materiały i narzędzia mogące podlegać bezpośredniej dezynfekcji należy zdezynfekować niezwłocznie po ich zdaniu.
 3. Materiały i narzędzia nie podlegające dezynfekcji, zostaną odłożone na okres 3 dni kwarantanny.
 4. Przyjęte materiały  oznaczone datą zwrotu, odizolowane zostaną od pozostałych materiałów.
 5. Po przyjęciu materiałów od uczestnika należy zdezynfekować blat, na którym one leżały.
Zima w mieście w Centrum