Z przyjemnością informujemy, że Jury Wewnętrzne XVII Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2023, na posiedzeniu dnia 17 maja 2023 roku, w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ulicy Podskarbińskiej 2 w Warszawie, w składzie: Krzysztof Heering, Stanisław Klawe,  Jerzy Mamcarz – przewodniczący oraz Piotr Bakal, postanowiła zakwalifikować do Koncertu Konkursowego następujące osoby:

 1. Agnieszka Michalik
 2. Aleksandra Tylus
 3. Antoni Płaczek
 4. Mariusz Wawrzyńczyk
 5. Anna Jastrzębska
 6. Zuzanna Mulec
 7. Urszula Zubek
 8. Anna Kaniok
 9. Karolina Fortuna
 10. Sylwia Biernat
 11. Szymon Brucki
 12. Aneta Mroczek
 13. Wiktoria Banaszek
 14. Michalina Leonarcik
 15. Anna Szczucka
 16. Iwona Manista – Kutryś i Laura Raab
 17. Natalia Grędziszewska
 18. Inga Marukyan
 19. Hubert Jary
 20. Janusz Kulesza
 21. Karolina Barycka-Kozyra
 22. Agata Zakrzewska


***
Co roku  na początku czerwca na Pradze Południe  rozbrzmiewa  piosenka literacka  w  ramach  Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”. W tym roku młodzi wykonawcy i artyści profesjonalni  spotykają się po raz XVII, by śpiewać  utwory Jonasza Kofty oraz utwory autorskie. Święto piosenki artystycznej na Pradze, to powroty  do  nostalgicznych, uśmiechniętych i  mądrych pieśni  głoszonych  kunsztowną  poezją. Celem festiwalu jest zachowanie w pamięci twórczości wybitnego poety piosenki jakim był Jonasz Kofta oraz prezentacja utworów powstałych w poetyce Patronu Festiwalu. Regulamin  obliguje  uczestnika do wykonania minimum  jednego utworu  Jonasza Kofty, co  gwarantuje  literacko wysoki poziom  konkursu i festiwalowych koncertów. Drugi utwór  mile widziany – własnego autorstwa, co podnosi  uniwersalność  festiwalu,  gdyż   startują  w nim,  prócz aktorów, śpiewający poeci i kompozytorzy. Festiwal  im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”  wypełnia  przestrzeń  między  festiwalem  piosenki autorskiej (OPPA), a  festiwalem  monograficznym (Pamiętajmy  o Osieckiej). Zdaniem uczestników konkursu, artystów  i dziennikarzy muzycznych festiwal ten należy do najważniejszych  w Polsce festiwali poświęconych piosence artystycznej.

3 czerwca godz. 15:00 – Koncert Konkursowy – wstęp wolny

ocenia jury w składzie: Piotr Bakal, Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Stanisław Klawe, Jerzy Mamcarz/ przew./, Jan Kazimierz Siwek oraz Paweł Sztompke,

prowadzenie: Jacek Gutry

4 czerwca godz. 17:00  – Koncert Finałowy – wejściówki

wystąpią:

Laureaci, artyści i sympatycy Warszawskiej Sceny Bardów: Piotr Bakal, Krzysztof Daukszewicz, Wojtek Gęsicki, Mietek Jurecki, Jerzy Mamcarz, Jan Jakub Należyty, Sławek Wierzcholski  oraz Basia Małecka /Złoty Klucz 2022/

Robert Obcowski – fortepian

prowadzenie: Jerzy Mamcarz i  Sławek Wierzcholski

Wejściówki  na drugi dzień Festiwalu będą do odbioru od 23 maja 2023 r. w  Centrum Promocji Kultury Praga-Południe  ul. Podskarbińska 2, w pokoju nr 208.


01.07.2023 godz. 18:00 – Dom Kultury w Przecławiu – KONCERT FINAŁOWY NA BIS

***

Do pobrania:

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA + OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHREGULAMIN   XVII  Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2023

organizator:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów

ul. Góralska 3/38

01-112 Warszawa

tel. 726 55 60 12

jerzy.mamcarz@wp.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

ul. Podskarbińska 2

03-833 Warszawa

tel. (22) 277 08 20

sekretariat@cpk.art.pl


1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz  solistów  profesjonalnych  i  amatorów.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież od lat 16.

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu autorstwa Jonasza Kofty.

5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:

a) autorstwa Jonasza Kofty (w czasie konkursu  istnieje  możliwość  zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty). W  przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora  muzyki  oraz  spadkobierców autora),

b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić, z powodów pozaartystycznych, propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy na CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia  12 maja 2023r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833  Warszawa lub elektronicznie – mp3 na adres jerzy.mamcarz@wp.pl.
7. W przypadku propozycji autorskich należy dodatkowo przesłać tekst  utworu.

8. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne. Jury oczekuje, że laureaci konkursu, w Koncercie Finałowym, zaprezentują utwory w aranżacji i oprawie muzycznej identycznej, jak podczas Koncertu Konkursowego.
9. Obcokrajowcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Koncercie Konkursowym  mogą wykonać utwory w języku ojczystym.10. Festiwal odbędzie się w dniach 03 i 04 czerwca 2023 roku,  w Centrum Promocji Kultury, w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,  ul. Podskarbińska 2 w Warszawie.
11. Koncert  Konkursowy odbędzie się 04 czerwca 2023 roku, o  godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez  jury  i  przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.
12. W  Karcie  Zgłoszenia  uczestnicy  zobowiązani  są  precyzyjnie  określić:
– rider techniczny zespołów i  muzyków  towarzyszących solistom,
– krótką notatkę o sobie dla prowadzącego koncert,

– wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów,
– kontakt (telefon, e-mail)  do  uczestnika  konkursu  lub opiekuna.
13. Zgłoszenia  proszę  nadsyłać  tradycyjną  pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208 lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl.
14. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof  Dzikowski, Krzysztof  Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław  Klawe, Piotr  Bakal, Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu  Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
15. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę  ZASP za  najlepszą  interpretację  utworu  Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za  prezentację  najlepszego utworu autorskiego  lub  współautorskiego, Nagrodę  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu   oraz wyróżnienia. Nagrody główne, statuetki oraz wyróżnienia zostaną wręczone podczas Koncertu Finałowego. Powyżsi Laureaci zobligowani są do udziału w Koncercie Finałowym.
16. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
– dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych uczestnika,
– interpretacja piosenek konkursowych,
– dykcja,
– walory głosowe,
– muzykalność,
– walory  artystyczne  utworów  autorskich,
– osobowość  sceniczna.
17. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na www.cpk.art.pl.

Nagrody główne:

– I nagroda – Złoty Klucz 2023 – 4000 PLN

– II nagroda – Srebrny Klucz 2023– 3000 PLN

– III nagroda – Brązowy Klucz 2023 – 2000 PLN

– nagroda ZASP -2000zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

18. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

19. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2023, artyści i sympatycy Stowarzyszenia  Warszawska  Scena  Bardów: Krzysztof Daukszewicz, Wojtek Gęsicki, Jerzy Mamcarz, Jan Jakub Należyty, Kuba Sienkiewicz, Marek Piekarczyk, Sławek Wierzcholski oraz Barbara Małecka  /Złoty Klucz 2022/ , odbędzie się 04 czerwca  2023r. o godz. 17:00   w Centrum Promocji Kultury  w Dzielnicy Praga-Południe  m. st. Warszawy.

20. Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. obowiązujących w obiekcie Centrum Promocji Kultury, jak również Procedury Zachowania Bezpieczeństwa i Zasad Funkcjonowania Centrum Promocji Kultury w trakcie ewentualnej epidemii oraz do przestrzegania aktualnych obostrzeń i wytycznych wydanych przez GIS.

21. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.

22. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:

– Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów

-Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe  m. st. Warszawy 


Jerzy  Mamcarz

Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  

jerzy.mamcarz@wp.pl

Mirosław Salach

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy 

sekretariat@cpk.art.pl