Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności kawiarniano – gastronomicznej w budynku Terminal Kultury Gocław filia CePeK usytuowanej w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24.

ZMIANA – Regulamin Konkursu
ZMIANA – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wzór umowy najmu
Załącznik nr 5 – Opis techniczny lokalu
Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna