Wykonywanie w 2022 roku przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiekcie Terminal Kultury (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-823 Warszawa) przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń uprawniający do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Protokół z otwarcia ofert


Ogłoszenie o postępowaniu
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
Formularz cenowy – Załącznik nr 2
Oświadczenie – Załącznik nr 3
Projekt umowy – Załącznik nr 4