Postępowanie nr CPK.DOA.261.77.2024 na przeprowadzenie okresowej (4-letniej) inwentaryzacji środków trwałych w drodze spisu z natury i pozostałego wyposażenia w obiektach CePeK

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
4. OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 2
5. PROJEKT UMOWY- ZAŁĄCZNIK NR 3
6. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 4