Postępowanie na wykonywanie w 2023 roku przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych umieszczonych w obiekcie Terminal Kultury Gocław,  przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie (filii CePeK)  przez firmę posiadającą certyfikat autoryzujący od producenta urządzeń, uprawniający do ich konserwacji w czasie trwania gwarancji.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o postępowaniu
2. Zaproszenie do złożenia oferty
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Projekt umowy – załącznik nr 4